Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

(Beperkte weergave; log in om alle berichten te zien.)

Periode: / / t/m / /
Bron:
Reset Toepassen

Meldingen - Berichten 1 t/m 5 van 970 - Spotteralerts

Guidance en weerkaarten per 08:00


17-01-2019 - KNMI - m.b.t. 17-01-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot vrijdag 18 januari 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een occlusie trekt samen met een hoogtetrog (die actueel boven het Kanaal ligt) vanochtend en begin van de middag oostwaarts over ons land. Achter deze systemen komen we in een noordwestelijke stroming die maritiem polaire lucht aanvoert en tevens hebben we dan de laagste bovenluchttemperaturen (-40°C). Vervolgens komen we in de loop van donderdagavond/vrijdagnacht van het westen uit onder invloed van een rug behorende bij een hogedrukgebied boven Frankrijk. Dit hoog trekt vrijdag langzaam noordwaarts.

Modelbeoordeling:
Alle modellen geven indicatie van natte sneeuw tijdens de passage van hoogtetrog/occlusie en vooral in de buien na passage. Er zit (weer) een groot verschil in sneeuwdek tussen de modellen: we verwerpen HA36 (2-3 mm water equivalent op donderdagavond) en HA40 (1-2 mm we) en gaan meer uit van Hirlam (vrijwel geen sneeuwdek) en EC (zeer licht sneeuwdek). Dit is een gevolg van te weinig smelt in de harmonies. In de nacht naar vrijdag geven zowel Ha36 als Hirlam mist(banken) in het zuidoosten terwijl EC en Ha40 dat nauwelijks geven. Gegeven het wegvallen van de wind in de rug gaan we toch wel uit van kans op mist, die in de polaire lucht waarschijnlijk vooral mistbanken zullen zijn. In het noorden staat iets meer (geo)wind en daar is de kans op mist wat kleiner.

Aandachtspunten

Temperatuur:
In (intensieve) winterse buien kan de temperatuur even dalen naar ca. 1°C. Donderdagavond en vrijdagnacht op veel plaatsen (muv. kuststrook) temperaturen onder het vriespunt. In combinatie met natte wegen door de neerslag van donderdag geeft dit een grote kans op bevriezingsgladheid. Eventueel kan er dan lokaal door een winterse bui het ook nog glad worden door winterse neerslag.

Wind:
Actueel 6 Bft in het noordelijke kustdistricten, in de loop van de ochtend 7 Bft in alle kustdistricten en in de loop van donderdagavond/vrijdagnacht sterke afname van de wind door de rug. Vooral bij de buien na passage trog/occlusie stevige windstoten boven de Noordzee: 90-100 km/u.

Bewolking:
Vooral in de Harmonies zien we St met een zeer lage basis in winterse buien, in deze modellen is de intensiteit van de sneeuwval ook het grootst. Tijdens passage trog/occlusie CB's met toppen rond FL200 en donderdagmiddag na passage iets hogere toppen (FL200-250) door koudere bovenlucht.

Neerslag:
Op passage trog/occlusie Cape rond de 100 J/kg. Donderdagmiddag boven land 100-200 J/kg, op de Noordzee en kust 200-400 J/kg en in de noordelijk FIR mogelijk 400-700 J/kg. Met shear rond de 20 kn geeft dit multicells. Donderdagmiddag is de kans op hagel en natte sneeuw het grootst en tevens (door de koudste bovenlucht) ook een kans op onweer. Op de trog/occlusie zijn deze drie fenomenen echter ook zeker niet helemaal uitgesloten. In de loop van donderdagavond/vrijdagnacht sterven de buien uit doordat de rug er van het westen uit inkomt.

Zicht:
Goed, in neerslag matig en in intensievere (winterse) buien slecht. Donderdag op vrijdagnacht met name in het zuidoosten kans op mistbanken (zie modelbeoordeling).

Paraaf meteoroloog: tuenter
Uitgifte: 17/01/2019 05.27 uur LT.

Actuele grondwaterstand Brabant


14-01-2019 - Redactie - m.b.t. 14-01-2019

We volgen weer de grondwaterstand in Brabant - een van de provincies waar de droogte van 2018 zo'n grote impact had en heeft. De neerslag van november tot nu half januari was absoluut onvoldoende om het grondwaterpeil te herstellen, de gunstige ontwikkeling die we in delen van Brabant zien is in een aantal gevallen te danken aan maatregelen van waterschappen, zo heeft Aa en Maas duizend stuwen hoog gezet (als vermeld in het vorige bericht hierover).

Hieronder het kaartje van 14 januari, zie de legenda onderaan dit bericht. De ingetekende drie regio zijn v.l.n.r. de verzorgingsgebieden van waterschappen Brabantse Delta, de Dommel en Aa en Maas. 

De bijbehorende legenda:

Rood - De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar.
Oranje - De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar.
Groen - De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar.
Lichtblauw - De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.
Donkerblauw - De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.
Wit -  Geen data beschikbaar.

Volg de actuele stand via "Grondwater in Beeld" op de site van het waterschap.

Omroep Flevoland: Snelheidsbeperking Markerwaarddijk vanwege het slechte weer


13-01-2019 - m.b.t. 13-01-2019 | Open artikel

Vanwege harde wind gold zondag op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen twee uur lang een maximumsnelheid van 70 km per uur. Ook mocht er niet worden ingehaald. 

Guidance en weerkaartjes per 12:00lt


13-01-2019 - KNMI - m.b.t. 13-01-2019 t/m 14-01-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 14 januari 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Tussen het Azorenhoog en een sturend laag boven het noorden van Scandinavie staat er in ons aandachtsgebied een west tot noordwestelijke stroming. Vanmiddag vormt zich in de omgeving van Oslo een secundair laag, dat richting de Baltische staten trekt. Het bijbehorende warmtefront is inmiddels ons land gepasseerd, we bevinden ons in de warme sector, waarbij het hoogtekoufront boven ons land ligt. Het grondkoufront ligt actueel nog ten noorden van de FIR boven de Noordzee en trekt in de middag het noordwesten van het land binnen en verlaat het zuidoosten in de avond. Het grondfront is vrij diffuus en terug te vinden in een dauwpuntssprong (van 8 naar 5 graden) en de buiigheid hierop activeert boven ons land dankzij de linkerutigang van de jet. In de loop van de avond en de nacht naar maandag trekt de back bent-occlusie van het laag zuidwaarts over het land. Achter deze occlusie wordt met een noordwestelijke stroming koudere lucht gevoerd, waarin buien tot ontwikkeling komen.

Modelbeoordeling:
Timing van de frontale systemen is tot en met de passage van de back-bent occlusie vrijwel gelijk. We zien dat alle modellen de meeste neerslag in de warme sector berekenen; hierin wel detailverschillen tussen de modellen. Ook de activering van het koufront verschilt in de modellen. EC is wat rustiger dan dan de andere modellen nu. Aandachtspunt is ook de ST in de warme sector. De Harmonies tonen iets meer ST dan Hirlam/EC. We gaan uit van aanhoudende ST kans voor het oosten van het land. De actuele windstoten zitten wat onder wat de modellen berekenen. De zwaarste windstoten bij het koufront en direct daarachter. Voor maandag wordt de neerslagsoort bij de buien in het noordoosten een aandachtspunt. Een winters karakter is dan mogelijk.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Maandagavond dieper in de polaire lucht zien we de temperatuur in het oosten vrij snel dalen tot dichtbij het vriespunt. In de nacht van maandag op dinsdag is lokale gladheid door bevriezing dan ook niet uitgesloten.

Wind:
De zware windstoten worden het belangrijkste aandachtspunt. We zien voor de passage van het grondkoufront al meer uitwisseling vanwege het split-level karakter van het koufront. Boven land bij en achter het koufront tijdens (ingebedde) buien kans op windstoten tot 75-80 km/uur, in de noordelijke kustgebieden tot 90 km/uur. Op 2000 vt zien we tijdens de koufrontpassage langs de noord(west)kust 60 kn, dieper landinwaarts neemt die waarde geleidelijk af naar ca. 50 kn. Bij de occlusie wat minder wind, daarachter een 7 tot 8 Bft in het oostelijk deel van de Noordzee (Vissersbank en Duitse Bocht) met een mogelijke 9 Bft tegen de Deense kust.

Bewolking:
In de warme sector door meer uitwisseling al betere condities, wel nog aanhouden ST (kansen) in het oosten en met name zuidoosten van het land. Verder SC (gelaagd) en meer naar het noorden TCU. Op het koufront een onstabiele opbouw tot iets boven FL100. Na passage van het koufront tijdelijk toenemende onstabiliteit tot FL120-170, met de grootste onstabiliteitsdiepte in het noordoosten van het luchtruim. Na passage van de occlusie zien we een tijdelijke afname van de onstabiliteit. Maar in het noordoosten gaan de toppen maandag overdag tijdelijk nog even naar FL100.

Neerslag:
In de warme sector lijkt de neerslag voornamelijk gekoppeld aan een Warm Conveyor Belt. Deze produceert de meeste neerslag. Op nadering van het grondkoufront kan de neerslag al enigszins een buiig karakter krijgen. Op en na het koufront zien we een duidelijk convectief signaal. De onweerskans zijn zeer klein. Op de occlusie daalt het FZ-level naar 3000ft, daarachter nog verder. In het noordoosten is maandag overdag dieper in de koudere lucht wat natte sneeuw of korrelhagel mogelijk. NESO geeft een indicatie en met FZL van 1000-1500 vt is het zeker mogelijk.

Zicht:
Buiten neerslag goede zichten, in (mot-)regen in de warme sector in het oosten slecht, in buien kortdurend matig tot slecht.

Paraaf meteoroloog: berge
Uitgifte: 13/01/2019 10.27 uur LT.

Storm Forecast Valid: Sun 13 Jan 2019 06:00 to Mon 14 Jan 2019 06:00UTC


13-01-2019 - Estofex - m.b.t. 13-01-2019 t/m 14-01-2019 | Open artikel

A level 1 was issued across most of Germany and Benelux mainly for severe wind gusts. A low-end tornado risk exists.

« Eerste « Vorige | Pagina: 1 van 194 | Volgende » Laatste »

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007