Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn meldcentrum

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotteralert is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreem weer verschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Spotteralert voor 12-01-2017 t/m 13-01-2017

Details | Media & Web (13) | Meldingen (35)

Uitgegeven12-01-2017 13:59 Update: 13-01-2017 11:25 (LT)
 Spotteractivatiebericht #417 voor 12/13-1-2017: Vanavond en vannacht passeert een storing (kleine lagedrukkern) juist ten zuiden van NL oostwaarts. Aan de west en zuidwestkant veel wind met bij buien zware windstoten (vooral) aan de kust, en later wellicht over de Limburgse hoogten. De windstoten kunnen het Skywarn meldcriterium (90 km/u) halen! Verder aan de noord en noordwestkant veel neerslag waarmee we vanaf vanmiddag vanuit het zuidwesten eerst als regen te maken krijgen, maar die later vanavond en vannacht overgaat naar natte sneeuw. Mocht het komen tot zware intensiteit en voldoende neerslagduur kan de temperatuur dalen tot bijna het vriespunt en komt het tot een sneeuwdek. De verwachtingen m.b.t. vorming sneeuwdek, dikte, tijd en lokatie(s) zijn onzeker en lopen uiteen. Waarnemers opgelet, Skywarngewijs letten we vooral op de intensiteit: is er bij sneeuwval minder dan 200 meter zicht dan kan een melding "zware sneeuwval" worden ingediend!

Voor morgen 13/1: Vanaf morgenmiddag tot aan zaterdagochtend trekt een lagedrukkern vanaf de Noorse kust ZZO-waarts over Duitsland weg. Voor NL betekent dit dat we in het sterke windveld van deze storing terecht komen. Over zee kans op NW storm en aan de kusten maar ook wat meer landinwaarts bij buien kans op zware windstoten die weer het 90 km/u meldcriterium kunnen overschrijden (aan de kusten worden windstoten tot 100 km/u verwacht).

Buiten het Skywarn-bestek maar vermeldenswaard: de combinatie van veel wind vanuit het NW en springtij zal komende nacht en (vooral) morgenmiddag mogelijk zorgen voor overlast aan de kusten door de verhoogde waterstand. Ondergelopen kades en aanlegplaatsen en mogelijk maatregelen met impact op de scheepvaart zijn te verwachten.

Het KNMI waarschuwt actueel ("code geel") voor de sneeuwval en eventueel optredende gladheid over de oostelijke en zuidoostelijke provincies.

UPDATE 12/1 20:45 - Het KNMI heeft de waarschuwing voor sneeuwval en gladheid ("code geel") uitgebreid naar heel NL m.u.v. de Wadden.

UPDATE 12/1 22:46 - Actueel beweegt de kern van het laag over de westelijke helft van België en is uitgediept tot 984hPa. Over het ZW snelle temperatuurdaling in de neerslag. Het KNMI verwacht de meest intense sneeuwval over een strook van West-Brabant tot de Achterhoek en heeft daarom voor Brabant en Gelderland het waarschuwingsniveau opgeschaald tot "code oranje". Herhaalde oproep aan onze waarnemers: dit kan qua gladheid en ook zicht problemen geven, graag bij sneeuwval met < 200 meter zicht direct een melding "zware sneeuwval" indienen.

UPDATE 13/1 11:25 - Een occlusie verbonden aan de in het oorspronkelijke bericht voor vandaag besproken lagedrukkern trekt vanmiddag en vanavond ZO-waarts over NL. Op en achter de occlusie veel wind met kans op storm op zee en zware windstoten voor de kustprovincies, Wadden en IJsselmeer. De windstoten kunnen het Skywarn meldcriterium (90 km/u) halen en overschrijden!
Actueel over de ZO helft nog pittige winterse buien die overlast (gladheid/slecht zicht) kunnen opleveren.
Het KNMI waarschuwt ("code geel") over de genoemde gebieden voor de windstoten en gladheid.
! Login als sitebeheerder om te wijzigen of updates te plaatsen.

« retour overzicht | « meldcentrum | « home | naar boven

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007