Skywarn meldcentrum

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotteralert is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreem weer verschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Spotteralert #608 voor 08-12-2019 13:45 - 09-12-2019 17:00

Uitgegeven 08-12-2019 13:41 Update: 08-12-2019 10:45 (LT)

Spotteractivatiebericht #608 voor 8/9-12-2019

Na passage van het koufront behorend bij een laag momenteel aan de Noorse kust hebben we nu te maken een west/zuidwestelijke, later in de periode noordwestelijke, stroming. Het is een behoorlijk dynamische setting met dalende temperatuur op het 500hPa vlak, aanvankelijk een voor buien gunstige positie van de hoogtestroming (jet), passage van meerdere troggen en een occlusie. Onstabiliteit (CAPE) is bescheiden, over zee en aan de kusten enkele honderden, mogelijk to 500, J/Kg bij hoge waarden voor windschering over vrijwel de hele periode, waardoor organisatie tot multicellen of misschien zelfs een enkele low-topped supercell mogelijk is. Bij de buien kans op onweer, (korrel-)hagel en zware windstoten, aannemelijk m.n. over zee en de (vooral noordwestelijke) kustgebieden, gezien de veel lagere CAPE over land.
De activiteit loopt vanaf het einde van maandagmorgen terug.

V.w.b. de Skywarn-meldingen: schade door bliksem of zware windstoten, en windstoten die het meldcriterium (90 km/u) halen of overschrijden zijn aandachtspunten.

Er staan op moment van opstellen van dit bericht geen weerwaarschuwingen uit.

UPDATE 9/12 10:45 - Het bericht van gisteren kan voor vandaag in grote lijnen blijven staan met 2 kanttekeningen. Voor de buien in de ochtend geldt een setting met aanzienlijk minder windschering zodat het v.w.b. organisatie hooguit kan gaan tot multicell niveau. Bij de occlusiepassage komt vanmiddag een kleinschalig laag mee dat, afhankelijk van de uiteindelijke precieze koers, flink wat wind kan betekenen over ZW-NL. Het KNMI waarschuwt ("Code Geel") voor windstoten tot 90 km/u (= Skywarn meldcriterium) over het zuidwesten.
De periode waarvoor bericht #608 geldt is hierbij uitgebreid tot 17:00LT vandaag.

Media (8)Meldingen (32)Sluiten