07/12/2021 (niet ingelogd)

Spotterbericht 719

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotterbericht is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreme weersverschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Geldig07-08-2021 13:30 - 08-08-2021 17:00
Uitgifte07-08-2021 13:38

Vandaag de nodige buienactiviteit al is het precieze verloop wat lastig te duiden; de belangrijkste berekeningen zijn het niet echt eens en bovendien zijn de verschillen per "run" soms aanzienlijk. Na passage van een occlusie volgt een storing die vanuit het zuidwesten in noordoostelijke richting over ons land trekt. Op het front en (vooral) op de erop volgende storing de nodige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. De organisatiegraad kan vooral over het zuidoosten oplopen met diepe windschering tot 30-35 kts.
Op de avond speelt voor de westkusten nog kustconvergentie een rol wat buien kan opleveren met wellicht ook een waterhooskans maar het wegvallen van het daglicht zal waarneming wel lastig maken. In de nacht/nanacht opleving van buien over het noorden onder invloed van een volgende occlusiepassage, daarbij ook enige onweerkans maar zonder extreme verschijnselen naar het zich momenteel laat aanzien.

Ook zondag buien bij passage van een trog op hoogte, opnieuw vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. De onweerkansen zijn dan wel minder groot, de meeste onstabiliteit is over het zuiden en zuidoosten beschikbaar.

V.w.b. de Skywarn-meldingen aandacht voor schade door bliksemslag en windstoten die in een enkel geval bij de zwaarste buien het meldcriterium (90 km/u) kunnen naderen. Wateroverlast ligt wat minder voor hand gezien de treksnelheid van de buien maar de totale neerslag kan lokaal over de periode wel oplopen tot tientallen millimeters.

Het KNMI waarschuwt (Code Geel) voor de buien vandaag: "Vanmiddag ontstaan er overal enkele stevige onweersbuien, lokaal met hagel en windstoten tot ca. 65 km/u. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden."

Tags: Onweer/blikseminslag | Wind/storm (-schade)

Media (2)Meldingen (11)Sluiten