23/09/2021 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-07-31 05:47:17 - 2021-08-01 24:00:00

Issued: 31-07-2021, forecaster: schaikm
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied net ten noorden van het Waddengebied (kerndruk 997 hPa) trekt richting Denemarken waar het laag aan het begin van de middag arriveert en opvult. Aan de zuidoostflank hiervan wordt met een west- tot zuidwestelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd. Het ingedraaide deel van de occlusie beweegt vanochtend over met name de noordelijke helft van het land. Tevens nadert een grootschalige hoogtetrog boven Engeland onze omgeving waardoor de buiigheid overdag van het westen uit versterkt wordt. Een zwakke barokliene zone (oude occlusie) die momenteel van Schotland naar het zuiden van Noorwegen ligt, trekt op de westflank van het genoemde laag zuidoostwaarts en bereikt in de avond het noorden. In de nacht naar zondag beweegt dit systeem nog iets zuidwaarts en blijft boven de noordelijke helft slepen. Zondag overdag komt genoemde occlusie langzaam verder zuidwaarts en ontwikkelt zich ten zuiden daarvan een scherpe prefrontale trog. De hiervoor genoemde hoogtetrog trekt overdag oostwaarts over onze omgeving.

Modelbeoordeling:

Het voornaamste aandachtspunt is het langstrekkende laag met bijbehorend windveld. De actuele positie wordt door de modellen goed weergegeven. Ook onderling zijn er weinig verschillen. De kerndruk lijkt een fractie te laag te worden berekend door Harmonie. Alle modellen laten vandaag de meeste neerslagactiviteit boven de noordelijke helft zien waar de bovenlucht het koudst wordt en het relatief warme water van de Waddenzee (ca. 19 graden) de convectie gunstig beïnvloedt. Ook de neerslag op zondag wordt redelijk eenduidig berekend waarbij alle modellen op een prefrontale trog zuid van de occlusie de buiigheid flink laten opleven.

Wind(stoten):

Langs de noord(west)kust en op het IJsselmeer 7 Bft uit een westelijke richting, daarbij is er langs de kust sprake van windstoten tot ca. 75 km/uur. In de loop van de ochtend verplaatst het windveld zich via de Wadden naar de Duitse Bocht en zwakt vanaf de tweede helft van de ochtend af. Vanwege het buiige karakter van de neerslag laten de Harmonies in het noordelijk kustgebied in de buien zeer lokaal zware windstoten zien van 75-80 km/u. Zondag bij passage van de prefrontale trog mogelijk uitschieters tot ca. 30 kn.

Bewolking:

Rondom het laag en met name de noordelijke helft van het land Cb's. Toppen zijn het hoogst nabij het laag (ca. FL300), zuidelijker beduidend lager (ca. FL150). Verder komt er rondom het laag en boven het noorden van het land Sc en lokaal St bewolking voor. Overdag op dagelijkse gang en wegens nadering van de hoogtetrog verspreid over het land Cb's. De hoogste toppen doen zich wederom voor boven het noorden van het land (ca. FL300). In de nacht naar zondag en zondagochtend zien we in alle modellen een sterk signaal voor (turbulentie)ST. Op passage van de trog overdag Cb's met toppen tot FL200-250.

Zicht:

In neerslag matig tot slecht zicht. Verder goed. In de nacht naar zondag bij weinig wind en opklaringen nevel.

Neerslag:

Bij de ingedraaide occlusie zien we naast stratiforme neerslag ook ingebedde buien. Vanochtend CAPE-waarden nabij het laag in de orde van 700-1000 J/kg. Gezien de schering van 10-15 kn is de convectiemodus single cell/multicell die gezien de convergentie nabij het laag ook wel enigszins gaat clusteren, onweer is nabij het laag mogelijk. In de loop van de ochtend en middag op dagelijkse gang op meer plekken buien. De zwaarste exemplaren nog steeds boven het noorden, CAPE en schering vergelijkbaar met de waarden nabij het laag. Belangrijkste aandachtspunt voor zondag is de activiteit op de pre-frontale trog. CAPE is zondagmiddag 500-1000 J/kg, in het oosten lokaal 1000-1500 J/kg. Schering gering, 10-15 knopen, overwegend single cel met vrij grote kans op onweer.

Temperatuur:

Vandaag alleen in het zuiden lokaal nog iets boven de 20°C.

Sluiten