27/11/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-09-23 17:26:35 - 2022-09-24 24:00:00

Issued: 23-09-2022, forecaster: haklande
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Tussen een krachtig hoog boven de Atlantische Oceaan en een zwakker hoog boven Oost-Europa bevindt zich een NO-ZW georiënteerd, golvend koufront in een langgerekte frontale vore. Deze frontale vore ligt momenteeel tegen de westkust, trekt langzaam oostwaarts en wordt komende nacht boven het noorden en westen van het land verwacht. Door de vorming van diverse (stabiele) golven in het front komt het front min of meer tot stilstand. Nabij de golven ontstaan kleine lagedrukkernen. Een zo'n kern wordt zaterdagochtend boven het zuidwesten van het land verwacht en trekt in de loop van zaterdag zuidwaarts over België naar het noorden van Frankrijk. Met het wegtrekken van het laagje beweegt het front ook zuidwaarts over ons land. In de nacht naar zondag wordt het front boven het zuidoosten van ons land verwacht en trekt vervolgens verder zuidwaarts. Zondag overdag voert een noord- tot noordwestelijke stroming polaire lucht aan.

Modelbeoordeling:

Het golvende front lijkt boven ons land sterk te gaan vertragen. Modellen laten dat allemaal zien. Wel kleine verschillen in timing en positie waarbij het front in alle modeluitvoer zondag in de eerste helft van de ochtend het zuidoosten verlaat. Voor de eerstkomende 24 uur is HA43 redelijk aan te houden, HAP1 en HA40 lijken de lagedrukkerntjes te geprononceerd te berekenen, mogelijk vanwege een soort CISK-proces in deze modellen. Actuele windveld lijkt ook veel meer op HA43 en EC dan op HAP1 en HA40. De neerslag is soms wat convectief van karakter en doordat er soms weinig beweging in het front zichtbaar is kan er zeer lokaal veel regen vallen. Modellen geven enkele kleine gebieden met 20-40 mm regen, zeer lokaal nog iets daarboven. Ook geven alle modellen nabij het front een St-signaal waarin de grondpositie van het front goed te herkennen is.

Wind(stoten):

Nabij de golftoppen kleine vlakke laagjes en doordat de precieze locatie iedere run steeds weer iets anders is, maakt dat de windverwachting onzeker. Achter het front zien we een noord- tot noordoostenwind van 5-6 Bft in de kustdistricten.

Bewolking:

Een dik frontaal wolkenpakket. In de frontale bewolking is soms ook sprake van enige onstabiliteit en is dus TCu/Cb mogelijk. In de frontale zone is er vooral op het grondfront ook sprake van St. Na frontpassage polaire lucht en dus cumuliforme bewolking.

Zicht:

In neerslag geregeld matig, lokaal slecht zicht. Met name nabij de golfjes, waar de gradiënt gering is, kunnen de zichtcondities ook slecht zijn door nevel. Achter het front, in de polaire lucht, goede zichtcondities.

Neerslag:

Bij en oost van het front perioden met regen en ook enkele ingebedde buien. Dit is terug te zien in de progtemps (soms onstabiel) en het neerslagsignaal. Convectieve toppen (tot ca. FL150) zijn wel lager dan de stratiforme echotoppen (soms boven FL200) die op de radar te zien zijn. Neerslaghoeveelheden zijn een aandachtspunt, lokaal zijn 24-uurssommen van 30-40 mm regen te verwachten.

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Sluiten