27/11/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-09-26 01:18:34 - 2022-09-27 24:00:00

Issued: 26-09-2022, forecaster: buscher
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied boven de Noorse Zee beweegt zuidwaarts richting de Schotse oostkust, waar het in de nacht naar dinsdag aankomt. Een bijbehorende frontale trog zakt komende nacht via de Britse Eilanden uit richting het Noordzeegebied. De stroming draait hierdoor vannacht naar zuidwest en neemt flink in kracht toe. Het bijbehorende occluderende frontale systeem bereikt de westkust in de loop van de ochtend en trekt gedurende de dag over het land. De frontale vore aan de grond bevindt zich aan de westflank van het actieve gedeelte van de occlusie, deze vore blijft in de middag aanvankelijk boven het westen hangen en loopt pas in de avond oostwaarts door over het land. Na passage van de vore/trog draait de stroming naar noordwest en neemt de onstabiliteitsdiepte van het noordwesten uit verder toe. Halverwege de avond zien we een vrij scherp troglijntje de westkust bereiken. Dinsdagochtend vroeg passeert er bovendien nog een kortgolvige hoogtetrog. Het oorspronkelijke sturende laag trekt dinsdag overdag opvullend langs de Schotse oostkust en ook boven Denemarken vormt zich dan een kern. De stroming draait hierdoor van noordwest naar west.

Modelbeoordeling:

Overdag laten de modellen de frontale zone op de kust activeren, geholpen door het relatief warme zeewater en kustconvergentie. De brede frontale zone levert 3-10, lokaal 10-20 mm op, het meeste in het westen. Ook de buien in de middag in de vore in de kustprovincies zit eenduidig in de modellen, evenals de toenemende buiigheid op de zuidelijke Noordzee a.g.v. de kouder wordende bovenluchten. Met name de periode van maandagavond tot dinsdagavond lijkt vooral in de kustprovincies veel neerslag op de leveren, al zullen van plaats tot plaats best grote verschillen kunnen optreden. Regionaal is 20-40 mm/24 uur mogelijk, lokaal mogelijk 40-60 mm.

Wind(stoten):

Toenemende zuidwestenwind op nadering van de frontale zone met seinen voor ZW 6-7 Bft, na frontpassage in de frontale vore tijdelijk afnemend. Wanneer de vore oostwaarts is doorgelopen zien we later maandagmiddag en in de avond een NW 6 Bft verschijnen boven de zuidelijke Noordzee, in de zuidwestelijke kustdistricten tijdelijk mogelijk een 7 Bft. Boven zee in buien dan mogelijk zware windstoten. De harde wind(stoten) blijven beperkt tot boven het relatief warme zeewater, landinwaarts is er in deze polaire lucht veel minder wind, zeker in de avond wanneer de atmosfeer stabiliseert. Dinsdag overdag neemt de wind iets af.

Bewolking:

Vannacht overal geleidelijk dikker wordende frontale bewolking. Bij het front zelf een massief gelaagd pakket tot FL150 of iets daarboven met aan de westzijde van de frontale zone lokaal mogelijk ook verscholen Cb's. Met het oostwaarts trekken van het frontale wolkenpakket zien we boven land steeds meer stratus ontstaat a.g.v. doorvallende neerslag. Ten westen van de frontale zone enkele opklaringen maar ook gelijk convectieve bewolking met Cb's met toppen tot ca. FL150. In de avond wordt de onstabiliteitsdiepte van het westen uit groter, dan lokaal tot FL200-250, vooral boven zee. Dinsdag verandert hierin niet veel.

Zicht:

In de polaire buiten neerslag uitstekende zichten. In intensievere frontale neerslag en in actieve buien matige tot slechte zichten.

Neerslag:

Op nadering van het frontale systeem in de loop van de nacht van het noordwesten uit regen, bij het front zelf mogelijk ook een vrij actieve regenzone met tijdens frontpassage zelfs een actief smal buienlijntje. In de middag in de vore buien, die zich geleidelijk oostwaarts verplaatsen. Op het scherpe troglijntje aan de westflank van de vore zien we een actieve buienlijn, bereikt halverwege de avond de westkust en weet nog redelijk ver landinwaarts door te dringen (linkeruitgang), plaatselijk kan er veel neerslag in korte tijd vallen. Later in de avond en in de nacht naar dinsdag gaat de aanvoer van stevige buien vanaf de Noordzee onverminderd door, de kouder wordende bovenlucht is hiervoor de belangrijkste oorzaak, geholpen door de kortgolvige hoogtetrog dinsdagochtend vroeg. Bij de buien is er een kans op onweer. 24-uurssommen tussen maandagavond en dinsdagavond zijn een aandachtspunt t.a.v. een eventuele waarschuwing, lokaal is >50 mm mogelijk, waarschijnlijk in de kustprovincies.

Temperatuur:

In de polaire lucht maandag overdag lage maxima, in het oosten a.g.v. doorvallende neerslag geen hoger maximum dan ca. 11°C.

Sluiten