31/01/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-11-25 11:04:04 - 2022-11-26 24:00:00

Issued: 25-11-2022, forecaster: veeken
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied ten noordwesten van Schotland beweegt noordwaarts en vult vandaag op. Een trog, momenteel boven het westen van ons land, beweegt oostwaarts. Vanavond passeert nog een tweede hoogtetrog, tezamen met de koudste bovenlucht. Op grond niveau is er dan al sprake van een rug waardoor de activiteit hierop wordt ingedamd. Zaterdag passeert er een hoogterug. Aan de grond verplaatst zich een hoog vanaf het zuiden van Frankrijk richting Midden-Europa. Het frontale systeem van een volgend Atlantisch laag komt via de Britse Eilanden dichterbij maar bereikt ons land pas op zondag.

Modelbeoordeling:

De ontwikkelingen op synoptische schaal zijn consistent. Voor de nacht naar zaterdag berekenen alle modellen een omvangrijk gebied met mist/lage St boven het oosten van België/Frankrijk. Hiervan zou een deel advectief naar ons land kunnen bewegen, HA40 is het enige model dat de mist grootschalig het zuidoosten van ons land laat binnenlopen. Vanwege de zuidenwind gaan we ervan uit dat de meeste stratus/mist oplost vanwege de lijwerking van de Ardennen. Aandachtspunt is ook de stratus die zaterdagavond advectief vanuit Frankrijk via het westen van België het zuidwesten van ons land binnentrekt. In Hap1 is dit signaal inmiddels verdwenen en in HA43, eerder erg sterk aangezet, nu vrijwel verdwenen.

Wind(stoten):

Pas zaterdagavond zien we opnieuw seinen in de kustdistricten verschijnen op nadering van de volgende occlusie.

Bewolking:

Opklaringen en boven het westen enkele geisoleerde TCu/Cb's convectieve bewolking Cu/TCu met toppen tot ca. FL180. Boven land zien we in het oosten nog wat ST flarden rond 1000 vt. Verder zien we vandaag de Tcu/CB's oostwaarts over het land bewegen en ook de vorming van Cu-bewolking, in de middag vooral in de oostelijke helft nog TCu met toppen tot FL100. Vanavond grotendeels oplossende bewolking, toch zal er ook wat Sc-bewolking vormen/overblijven. In de nacht naar zaterdag in het zuidoosten uit een kleine kans op mist vanuit België. Zaterdag overdag Cu en Sc-velden, deels ook aangevoerd vanaf Het Kanaal en de zuidelijke Noordzee, de progtemps neigen zelfs een beetje naar TCu. Bovendien is de grenslaag dermate vochtig dat ook turbulentiestratus mogelijk is. Verder ook wat hogere en middelbare bewolking op nadering van de volgende occlusie. In de avond mogelijk stratus vanuit Frankrijk nog advectief via het westen van België het zuidwesten van ons land bereikt.

Zicht:

In de polaire lucht buiten neerslag uitstekende zichtcondities. In intensievere neerslag matige zichten. De nacht naar zaterdag op veel plaatsen vorming van nevel, mogelijk dat er in het zuidoosten dus nog advectief mist vanuit België binnenkomt, deze kans schatten we vooralsnog klein in. Ook zaterdagavond vooral in het noordoosten en oosten weer vorming van nevel.

Neerslag:

Een enkele licht bui vanaf de Noordzee, verder zo goed als droog. In de middag ontstaan vooral in de oostelijke helft weer enkele lichte buien, deze zullen in de avond weer verdwijnen. Zaterdag plaatselijk nog een enkele lichte bui vanaf Het Kanaal of de zuidelijke Noordzee, mogelijk speelt ook kustconvergentie nog een rol.

Temperatuur:

Modellen kunnen gevolgd worden, verder geen bijzonderheden.

Sluiten