26/03/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2023-01-24 23:23:15 - 2023-01-25 24:00:00

Issued: 24-01-2023, forecaster: wijs
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een langgerekt WZW-ONO georienteerd hoog ligt met de as boven het noorden en noordwesten van het land. Deze uitloper verplaatst zich vandaag geleidelijk zuidwaarts, in de loop van de avond verlaat de rug het zuid(oost)en van ons land. Ten zuiden van de rug-as is de stroming oost- tot zuidoostelijk, ten noorden van de rugas is stroming zuidwestelijk. De aangevoerde lucht is vochtig onder een subsidentie-inversie rond 2500 vt en het weer speelt zich grotendeels in de grenslaag af. Een NO-ZW georienteerd occluderend frontensysteem, behorende bij een laag boven Scandinavie, bereikt aan het begin van de middag het noordwesten van de FIR en trekt zuidoostwaarts, om in de avond en nacht naar donderdag ook het land te passeren. Hierachter wordt de stroming noordwestelijk en wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Donderdagochtend volgt er nog een zwakke hoogtetrog.

Modelbeoordeling:

Al dagen hebben de modellen de grenslaag niet goed te pakken, hoewel HA43 en HAP1 nu wel een grotendeels bewolkt plaatje laten zien. HA40 en EC hebben nog steeds teveel opklaringen en daardoor te veel afkoeling in de nacht. Voorlopig gaan we uit van een bewolkt scenario waarin de basis (door dagelijkse gang) in de nacht iets uitzakt en overdag juist weer iets zal stijgen. Door de opklaringen in de modellen zijn de minima ook te laag en is het mistsignaal ook overdreven. Mogelijk vriest het lokaal in een enkele opklaring licht en is er plaatselijk kans op mist. In de timing van het occluderend frontensysteem vanavond en komende nacht laten de modellen niet veel verschillen zien. Aandachtspunt is de neerslagsoort in het zuidoosten. Boven land gaat de neerslag in het (zuid)oosten over in (natte) sneeuw. Met name de Harmonies komen echter ook met een ijzelsignaal. In de progtemps in een smeltlaag zichtbaar, de vraag is echter of er onderin nog een laag met temperatuur < 0 aanwezig is. Volgens sommige modellen wel maar die lijken aan de koude kant te zijn. Kortdurende en lichte coalescentie sluit ik niet uit maar in de Harmonies lijkt het ijzelsignaal vooral samen te hangen met een Topp < 0. Het wegdekmodel houdt de wegdektemperaturen m.u.v. Limburg (sneeuw) echter boven nul, dus dit ijzelsignaal lijkt vooralsnog overdreven.

Wind(stoten):

De Harmonies zijn het best bruikbaar. Pas op nadering van en noord van het frontensysteem kans op seinen voor 6 Bft.

Bewolking:

Een uitgestrekt pakket Sc/St-bewolking, onderhevig aan een subtiele dagelijkse gang, in het noorden ook beneden 500 vt. De kans op opklaringen blijft erg klein. In de smalle warme sector St, ook onder de 500 vt. In de polaire lucht aan de achterzijde Cu, Sc en een enkele TCu tot FL080.

Zicht:

Goede, lokaal mogelijk matige, zichten. Mocht het tot opklaringen komen dan kan er mist ontstaan. In de warme sector zijn matige tot slechte zichten waarschijnlijk, vooral gekoppeld aan motregen. Ook in (natte) sneeuw natuurlijk matige of slechte zichten.

Neerslag:

Bij het occluderend frontensysteem lichte regen en motregen, in het zuidoosten later in de avond en in de nacht naar donderdag waarschijnlijk overgaand in (natte) sneeuw, de kans op lokale ijzel lijkt vooralsnog klein. Door smeltende sneeuw is in het uiterste zuidoosten en oosten wel een Tweg van 0 graden mogelijk en met name in Limburgse heuvels is in de nacht naar donderdag enige accumulatie mogelijk. Achter de fronten enkele lichte regenbuitjes.

Temperatuur:

Zie ook de modelbeoordeling. In de modellen is er a.g.v. virtuele opklaringen sprake van teveel dagelijkse gang. Zolang het bewolkt blijft zullen de temperaturen over het algemeen (net) boven het vriespunt blijven.

Sluiten