29/09/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2023-03-21 13:47:30 - 2023-03-22 24:00:00

Issued: 21-03-2023, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

We bevinden ons in een warme sector waarin een zuidwestelijke stroming maritiem tropische lucht aanvoert. Een gebied met hoge theta-w waardes (op 850 hPa) heeft om 12 UTC het noordoosten van het land net verlaten. Het ligt om 12 UTC voor de westkust en trekt vanmiddag oostwaarts over ons land, in de tweede helft van de middag gevolgd door een vrij scherpe hoogtetrog die boven de noordelijke helft van de FIR westwaarts trekt. Een frontale zone (een dubbelconstructie van een occlusie met kort daarachter een koufront/CAD) bereikt aan het einde van woensdagochtend het noordwesten van het land en blijft daar vervolgens NO-ZW georienteerd slepen Een golf in het front bereikt in de tweede helft van de avond het zuidwesten en trekt in de nacht naar donderdag noordoostwaarts over het land.

Modelbeoordeling:

EC mist nog steeds voor een groot deel de lage bewolking in het noorden van de FIR, HAP1 en HA43 geven de actualiteit wel realistische weer, HAP2 geeft iets te weinig lage bewolking. Voor het vervolg van de periode laten de diverse modellen een vergelijkbare synoptische ontwikkeling zien waarbij de neerslagpatronen vrij goed overeenkomen. Bij de activering van de frontale zone op nadering van de frontale golf woensdagavond zien we wel wat kleine verschillen. Qua wind zien we dat EC wat achterblijft bij de HAP1 en HA43, HAP2 in mindere mate, we volgen HAP1 en HA43.

Wind(stoten):

Vanmiddag op nadering van en ook achter het koufront ZW 6. Komende nacht neemt de wind verder toe naar ZW 7 op zee. In de loop van woensdagmiddag verdwijnt de 7 Bft en blijft er nog een 6 Bft over. De zware windstoten van woensdag blijven op de Noordzee. In de nacht naar donderdag komt de 7 Bft weer terug.

Bewolking:

In het noorden en noordoosten van de FIR eerst nog stratus. Totdat het koufront door is, blijven de condities daar vrij slecht. Bij het koufront niet al te actieve frontale bewolking met Cu/Sc en lokaal mogelijk een TCu. Bij de volgende frontale zone opnieuw stratus, de slechtste condities aan de noordwestzijde van het front voor de noordwestkust wanneer het front gaat slepen. Boven het zuidoosten zien we duidelijk hogere wolkenbases. Na passage van de frontale golf zien we in de nacht naar donderdag weer convectieve bewolking met ook weer Cb's met toppen tot ca. FL200.

Zicht:

Op de meeste plaatsen inmiddels weer goede zichtcondities, de neerslag bij het koufront de lichte buitjes van vanavond zullen weinig met het zicht doen. Bij de frontale zone zien we vooral aan de noordwestflank ervan boven het noordwesten matige zichtcondities wanneer het front gaat slepen, op de Noordzee dan mogelijk zelfs ook mist. In de zuidoostelijke helft lijken de condities niet zo heel veel te lijden te hebben van de neerslag, wellicht teruglopend naar matig. Bij de frontale golf in intensievere neerslag matige tot slechte zichten, waarschijnlijk ook bij de buien die daarna volgen in de nacht naar donderdag.

Neerslag:

In het uiterste oosten eerst nog regen behorende bij het theta-w maximum. Bij het koufront wat lichte (mogelijk ietwat buiige) regen. Ook vanavond nog een enkele bui, waarschijnlijk geholpen door de dynamische forcering van de hoogtetrog. Vannacht droog. Bij de frontale zone perioden met stratiforme regen, waarbij de structuren van de dubbelconstructie vrij goed te onderscheiden zijn. Op hoogte lopen deze neerslagzones oostwaarts door richting Duitsland (dit in tegenstelling tot de lage bewolking in de grenslaag. Bij de frontale golf later in de avond weer activerende neerslag. Na passage van de golf zien we van het westen uit buien verschijnen.

Temperatuur:

De Harmonies zitten zijn vanmiddag 1 a 2 graden te koud, EC zit duidelijk beter vanmiddag met de iets hogere maxima.

Sluiten