29/09/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2023-05-20 10:54:04 - 2023-05-21 24:00:00

Issued: 20-05-2023, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

De as van een zuidwest-noordoost georiënteerde gordel van hoge druk bevindt zich ten noorden van de FIR. Hierdoor heeft ons aandachtsgebied voorlopig te maken met een noordoostelijke stroming van polaire lucht. Een warmtefront boven zuiden van Duitsland en Tsjechië trekt westwaarts en bereikt pas (tegen) zondagmiddag ZZW-NNO georienteerd het oosten van het land aan de grond (tijd-hoogtediagrammen van theta-w of theta-e zijn het meest illustratief). Op nadering hiervan wordt op enige hoogte al vochtigere lucht aangevoerd met geleidelijk ook een (licht) potentieel onstabiele opbouw. De waterinhoud in de gele atmosfeer (Total Precipitable Water) neemt zondagmiddag en - avond in het oosten toe naar waarden rond 30 mm. Er ontstaat zondag boven Duitsland bovendien een ZZW-NNO georienteerde vore, in de avond komt deze dichtbij onze oostgrens te liggen. Zondagavond nadert boven het noorden van de FIR boven de Noordzee van het westen uit een klein hoogtelaag, dat in de nacht naar maandag mogelijk interactie maakt met buien boven het noordoosten van ons land/ en de Duitse Bocht.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtspunt is de kans op zware onweersbuien zondagavond boven het oosten en in de nacht naar maandag boven het noordoosten van ons land. De nadruk lijkt te gaan liggen op de plaatselijk grote neerslaghoeveelheden met wateroverlast tot gevolg. In alle Harmoniemodellen is een duidelijk signaal van 6-uurlijke neerslagsommen van 20-40 mm, HAP2 liet in de 03 UTC run zelfs een klein gebiedje met meer dan 100 mm zien boven Twente en het oosten van de Achterhoek, in de 06 UTC run weer net ten zuiden van de Achterhoek. Zoals vaker in dit soort situaties is er onzekerheid in waar en wanneer deze buien precies gaan ontstaan en waar ze de meeste neerslag gaan opleveren. De verschillen tussen de Harmoniemodellen zijn steeds aanwezig, zowel tussen de modellen onderling als van run tot run. Opvallend is dat EC de zware buien in de avond buiten onze landsgrenzen boven Duitsland houden en in de nacht naar maandag boven de Duitse Bocht. Een code geel lijkt in ieder geval op zijn plaats en gezien de plaatselijk zeer forse neerslaghoeveelheden (en mogelijk ook grote hagel) zou een zwaardere waarschuwing overwogen kunnen worden. Verder hebben alle modellen komende nacht boven het noorden en oosten van het land al enkele buien (zonder onweer), die vanaf hoogte ontstaan a.g.v. vrij sterke warmteadvectie en mogelijk ook een forcering in de vorm van een zwak nachtelijk windmaximum. We zien dat voortdurend vooral in de Duitse Bocht of het uiterste noordoosten. Zondag later op de dag wordt de interactie van evt. buien met het naderende hoogtelaagje een aandachtspunt (overlap van PVA-maximum en WA-maximum).

Wind(stoten):

Tot aan het begin van de avond seinen voor NO 6 Bft voor de districten Vlissingen, Hoek van Holland en Harlingen. Windstoten bij de buien zondagavond en de nacht naar maandag lijken beperkt te blijven tot 25-30 kn, zeer plaatselijk mogelijk 35 kn. Er staat dan in de verticale kolom ook weinig wind en de lucht is vochtig, de uitschieters moeten dan ook komen van de waterloading a.g.v. de zware neerslag.

Bewolking:

Vanmiddag geleidelijk meer Cu/Sc/Ac van het oosten uit. Komende nacht in het noorden en oosten en Duitse Bocht mogelijk enkele Cb's met basis rond 5000 vt en toppen tot ca. FL200. In het uiterste noorden en noordwesten van de FIR mogelijk lage stratus of mist dat advectief vanaf de noordelijke Noordzee aangevoerd wordt. Zondag in de eerste helft van de avond in het oosten waarschijnlijk convectie vanaf de grond, toppen kunnen afgaande op de progtemps van EHTW reiken tot FL400. De forcering van de vore (en later ook het hoogtelaagje) zorgt ervoor dat aanmaak van Cb's ook later in de avond en in de nacht naar maandag gewoon doorgaat, het zwaartepunt verschuift dan wel noordwaarts richting het noorden van ons land en naar de Duitse Bocht.

Zicht:

Vandaag goede zichtcondities, later in het uiterste noorden en noordwesten van de FIR op de Noordzee mogelijk binnentrekkende mist. Komende nacht in buien mogelijk matig zicht. Zondagavond en in de nacht naar maandag in zwaardere buien matige tot slechte zichten.

Neerslag:

Komende nacht en zondagochtend vroeg in het noorden en oosten enkele lichte tot matige buien die van hoogte ontstaan. MUCAPE ligt in de ordegrootte 200-400 J/kg, effectieve schering minder dan 20 kn. Weinig organisatie, vermoedelijk enkele geïsoleerde regenbuien. Dan in ons aandachtsgebied nog geen signaal voor onweer in de modellen. Vanaf het begin van zondagavond ontstaan in het oosten van het land stevige regen- en onweersbuien. Enerzijds wordt hier de convectietemperatuur bereikt en anderzijds zien we de convergentie in de vore. In de warme en vochtige lucht zien we dan CAPE-waarden van boven de 2000 J/kg en de progtemps van EHTW laten een effectieve schering zien van rond de 20 kn, geclusterde multicells behoren hiermee tot de mogelijkheden. De neerslagintensiteit is plaatselijk hoog en de treksnelheid is relatief laag waardoor er plaatselijk grote neerslaghoeveelheden mogelijk zijn, zie ook modelbeoordeling. Daarnaast is er ook kans op hagel, mogelijk ook grote hagel (> 2cm). De buien gaan later in de avond en in de nacht naar maandag a.g.v. van de blijvende aanwezigheid van dynamische forcering (vore en hoogtelaagje) gewoon door, al zal het zwaartepunt zich noordwaarts gaan verplaatsen.

Temperatuur:

Modellen kunnen gevolgd worden, EC heeft echter wel wat te weinig dagelijkse gang. Vandaag Tx van 16°C in het noordelijk kustgebied tot 21°C. Zondag met name landinwaarts beduidend warmer met Tx van plaatselijk 25°C in het oosten en zuidoosten. In het Noordelijk kustgebied wordt het opnieuw niet warmer dan 16°C.

Sluiten