29/09/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2023-05-21 00:57:35 - 2023-05-22 24:00:00

Issued: 21-05-2023, forecaster: buscher
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Tussen lage druk boven het zuiden van Europa en een gordel van hoge druk boven het noorden van de Noordzee is de stroming noordoostelijk. Een zuid-noord georiënteerde thermische vore boven Duitsland trekt westwaarts en bereikt vanavond het oosten van ons land. Op enige hoogte stroomt warmere lucht al eerder binnen met geleidelijk ook een (licht) potentieel onstabiele opbouw. Deze luchtsoort warmt overdag nog verder op door instraling, waardoor de barocliene gradiënt verder verscherpt. Bovendien wordt de aangevoerde lucht vochtiger en in de vore vindt vochtconvergentie plaats. De totale waterinhoud in de verticale kolom neemt zondagmiddag en - avond in het oosten toe naar waarden rond 30 mm. In de nacht naar maandag kantelt de oriëntatie van de vore naar zuidoost-noordwest en trekt de vore naar het noordoosten. In de loop van zondagavond nadert van het westen uit een klein hoogtelaag, dat in de nacht naar maandag mogelijk interactie maakt met buien boven het noordoosten van ons land en de Duitse Bocht. Maandag overdag trekt de vore langzaam oostwaarts en in de loop van de middag ligt deze waarschijnlijk weer buiten de landsgrenzen.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtspunt is de kans op zware onweersbuien vanavond en in de nacht naar maandag. Accent lijkt op het oosten en noorden te liggen. De nadruk lijkt te gaan liggen op de plaatselijk grote neerslaghoeveelheden met wateroverlast tot gevolg. Maximale uursommen in de Harmonies liggen nu tussen 20 en 40 mm, met het zwaartepunt in het oosten en noordoosten. De totale neerslaghoeveelheden laten plaatselijk 40-70 mm zien, sporadisch nog daarboven. Ook in KEPS zien we het zwaartepunt nu duidelijk boven het oosten en noordoosten liggen. EC komt wederom met nauwelijks enige convectie boven onze landsgrenzen. Dit model is echter te koud en de convectietemperatuur wordt in dat model niet gehaald (ook niet of nauwelijks in het ensemble). Zondag in de loop van de avond en op maandag wordt de interactie van evt. buien met het naderende hoogtelaagje een aandachtspunt (overlap van PVA-maximum en WA-maximum). De onzekerheid over de koers van het hoogtelaag op maandag is nog vrij groot.

Wind(stoten):

Windstoten bij de buien zondagavond en de nacht naar maandag lijken beperkt te blijven tot 20-30 kn, zeer plaatselijk mogelijk 35 kn. Er staat dan in de verticale kolom ook weinig wind en de lucht is vochtig, de uitschieters moeten dan ook komen van de waterloading a.g.v. de zware regen.

Bewolking:

In de loop van de nacht in het noorden en oosten en Duitse Bocht mogelijk wat buiige regen vanwege middelbare onstabiliteit. Net noord van de FIR zit een gebied met Stratus en mist, dit blijft een aandachtspunt voor het noordwesten van de FIR. Zondag in de eerste helft van de avond in het oosten waarschijnlijk convectie vanaf de grond, toppen kunnen afgaande op de progtemps van EHTW reiken tot FL400. De forcering van de vore (en later ook het hoogtelaagje) zorgt ervoor de Cb's tot in de nacht naar maandag in stand kunnen blijven. Het zwaartepunt verschuift dan naar de Duitse Bocht onder invloed van het hoogtelaagje. Maandag ontstaat er met name boven zee veel St, ook beneden 500 vt. Dit op het grensvlak van de warme vochtige lucht en de polaire lucht. In de nacht naar maandag kan er plaatselijk wat turbulentie-St ontstaan of St van zee binnendrijven.

Zicht:

Zondagavond en in de nacht naar maandag in zwaardere buien matige tot slechte zichten. In de nacht naar maandag kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Verder net noord van de FIR mist, mogelijk dat het uiterste NW van de FIR daar nog net mee te maken krijgt.

Neerslag:

1). Zondagochtend vroeg in het noorden en oosten enkele lichte tot matige buien die van hoogte ontstaan. MUCAPE ligt in de ordegrootte 200-400 J/kg, effectieve schering minder dan 20 kn. Weinig organisatie, vermoedelijk enkele geïsoleerde regenbuien. 2) Vanaf het begin van zondagavond ontstaan in het oosten van het land en boven Duitsland waarschijnlijk stevige regen- en onweersbuien. Enerzijds wordt hier de convectietemperatuur bereikt (circa 25-26°C) en anderzijds zien we de convergentie in de vore. In de warme en vochtige lucht zien we dan CAPE-waarden van 1000-2000 J/kg (in het uiterste oosten nog meer) en de progtemps van EHTW laten een effectieve schering zien van rond de 20 kn, geclusterde multicells behoren hiermee tot de mogelijkheden. De neerslagintensiteit is plaatselijk hoog en de treksnelheid is laag (minder dan 10 kn op 700 hPa) waardoor er plaatselijk grote neerslaghoeveelheden mogelijk zijn, zie ook modelbeoordeling. Daarnaast is er ook kans op hagel, mogelijk ook grote hagel (> 2cm). De buien gaan in de nacht naar maandag a.g.v. van de blijvende aanwezigheid van dynamische forcering (vore en hoogtelaagje) gewoon door, al zal het zwaartepunt zich noordoostwaarts gaan verplaatsen. Eventuele convectie maandagmiddag is onzeker, de Harmonies laten vrijwel alle diepe convectie (net) boven Duitsland ontstaan, EC zit iets westelijker.

Temperatuur:

EC heeft wat te weinig dagelijkse gang. Zondag met name landinwaarts beduidend warmer met Tx van plaatselijk 25°C in het oosten en zuidoosten. Het dauwpunt loopt op naar 15-16°C, waardoor het benauwd aanvoelt en fysieke inspanning een stuk zwaarder zal aanvoelen voor de meeste mensen. In het noordelijk kustgebied wordt het opnieuw niet warmer dan 16°C.

Sluiten