29/09/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2023-05-21 17:03:15 - 2023-05-22 24:00:00

Issued: 21-05-2023, forecaster: zwagers
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Tussen lage druk boven het zuiden van Europa en een gordel van hoge druk boven het noorden van de Noordzee is de stroming noordoostelijk. Een zuid-noord georiënteerde thermische vore boven Duitsland trekt westwaarts en bereikt later vanavond het oosten van ons land. Komende nacht kantelt de oriëntatie van de vore naar zuidoost-noordwest en trekt de vore naar het noordoosten. Een hoogtelaag nabij East Anglia trekt morgenochtend oostwaarts en bereikt in de nacht naar dinsdag het zuiden van Denemarken. Aan de oostflank hiervan vindt mogelijk interactie plaats met buien boven het noordoosten van ons land en de Duitse Bocht. Maandag overdag trekt de vore langzaam oostwaarts en in de loop van de middag ligt deze waarschijnlijk weer buiten de landsgrenzen. De stroming wordt hierdoor noordwestelijk en een koufront bereikt hierin in de nacht naar dinsdag het noorden van de FIR. Dinsdagochtend bereikt dit noordoost-zuidwest georiënteerde koufront het noordwesten van het land. Dinsdagmiddag passeert het koufront het zuidelijkste punt van Nederland. Na passage breidt van het westen uit een west-oost georiënteerde rug zich geleidelijk uit over ons land.

Modelbeoordeling:

Het is vandaag minder warm geworden dan Harmonie aangaf. Hierdoor zijn de CAPE-waardes in werkelijkheid lager. Actueel ontstaan de eerste buien nu snel op enige afstand ten oosten van Limburg. De totale neerslaghoeveelheden zijn t.o.v. enkele runs geleden weer kleiner geworden, al zijn er nog steeds plekken waar in totaal 20-40 mm kan vallen, waarvan soms binnen een uur tijd. De 12 UTC-run van Harmonie40 houdt het tot 23:00 droog, waarna er een bui het oosten bereikt. Die bui trekt noordwestwaarts en activeert daarbij steeds meer. Sommige leden van het bijbehorende KEPS berekenen vrijwel geen buien meer. Noord-Brabant en Limburg lijken hoogstens geschampt te worden. Het zwaartepunt van de verwachte buien ligt gemiddeld over de modellen boven het oosten en het noorden van het land. Interactie met het hoogtelaag zorgt ervoor dat de zwaarste buien ten noorden van de Wadden verwacht worden. De kans op grote hagel is eveneens duidelijk afgenomen, zeker als je in ogenschouw neemt dat de berekende CAPE-waardes te hoog zijn.

Wind(stoten):

Windstoten bij de buien vanavond en de nacht naar maandag lijken beperkt te blijven. Er staat dan in de verticale kolom ook weinig wind en de lucht is vochtig, de uitschieters moeten dan ook komen van de waterloading a.g.v. zware regenval. In de noordwestelijke stroming neemt de wind boven zee toe naar 6-7 Bft.

Bewolking:

Ten noorden van de Wadden vanaf middelbaar niveau een enkele Cb, toppen tot maximaal FL250, zie progtemp EHMA. In de tweede helft van de avond in het uiterste oosten en zuidoosten waarschijnlijk nog convectie vanaf de grond, toppen kunnen afgaande op de progtemps van EHTW reiken tot FL400 met mogelijk overshooting. De forcering van de vore (en later ook het hoogtelaagje) zorgt ervoor de Cb's tot in de nacht naar maandag in stand kunnen blijven. Het zwaartepunt verschuift vannacht dan naar het gebied ten noorden van de Wadden onder invloed van het naderende hoogtelaagje. Maandagmiddag kan er in het uiterste noordoosten nog een enkele Cb ontstaan, maar de meeste convectie vindt plaats ten oosten van ons land boven Duitsland. Daarnaast ontstaat maandag boven zee veel St, ook beneden 500 vt. Dit op het grensvlak van de warme vochtige lucht en de polaire lucht. In de loop van de nacht naar maandag en maandagochtend kan er in het zuid(west)en St van zee binnendrijven. De westkust blijft de gehele dag gevoelig voor St, in de avond loopt dit gebied de kustprovincies binnen en breidt zich vervolgens uit over het gehele land. Overdag lift de basis landinwaarts wel, maar pas na passage van het koufront klaart het echt op.

Zicht:

Vanavond en komende nacht in zwaardere buien matige tot slechte zichten. Bovendien kan komende nacht landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Boven de Noordzee ook geleidelijk steeds meer nevel vanwege de vochtige lucht die zich over het relatief koude zeewater uitbreidt.

Neerslag:

Op de Noordzee ten noorden van de Wadden een enkele bui. MUCAPE ligt in de ordegrootte 200-400 J/kg, effectieve schering minder dan 20 kn. Weinig organisatie, vermoedelijk enkele geïsoleerde regenbuien, kans op onweer is klein. In de tweede helft van de avond bereiken enkele regen- en onweersbuien het oosten en zuidoosten. Convergentie in de vore is de belangrijkste dynamische forcering. In de warme en vochtige lucht zien we CAPE-waarden van 1000-2000 J/kg en de progtemps van EHTW laten een effectieve schering zien van 15-20 kn, geclusterde multicells behoren hiermee tot de mogelijkheden. De neerslagintensiteit is plaatselijk hoog en de treksnelheid is relatief laag (minder 10-15 kn op 700 hPa) waardoor er plaatselijk grote neerslaghoeveelheden mogelijk zijn. Daarnaast is er ook kans op hagel, mogelijk ook grote hagel (> 2cm). De buien gaan in de nacht naar maandag a.g.v. van de blijvende aanwezigheid van dynamische forcering (vore en hoogtelaagje) door, al zal het zwaartepunt zich via het noorden van het land verplaatsen naar het zeegebied ten noorden van de Wadden. Eventuele convectie maandagmiddag is onzeker, de Harmonies laten vrijwel alle diepe convectie (net) boven Duitsland ontstaan, EC zit iets westelijker. Mocht het hele patroon nog iets westelijker opschuiven, dan zijn ook maandagmiddag ook langs onze oostgrens nog onweersbuien mogelijk (zoals in Harmonie40 12 UTC).

Temperatuur:

Maandag vrij warm met een Tx van ca. 23°C, omdat er wat minder wind staat wordt het nu ook in de kustgebieden iets warmer. Dinsdag tijdelijk koeler.

Sluiten