26/03/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2020-08-30 08:30:22 - 2020-08-31 24:00:00

Issued: 30-08-2020, forecaster: buscher
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied (1005 hPa) om 03 UTC boven Friesland en trekt langzaam opvullend zuidwaarts over het oosten van het land om vanmiddag het zuidoosten van het land te verlaten. Rond het laag bevinden zich diverse restanten van occlusies die zich manifesteren als troglijntjes met Cb's. Vanmiddag trekt in de noordelijke stroming een duidelijke NNO-ZZW georienteerde occlusie in het kielzog van het laag eveneens langzaam zuidwaarts over het land. Op hoogte bevindt het laag zich ongeveer op dezelfde plaats. Het hoogtelaag vult eveneens langzaam op en geleidelijk wordt de stroming op hoogte minder cyclonaal. Aan de westflank van het lagedrukgebied en een rug van hogedruk boven de Britse Eilanden staat een stevige noordelijke stroming die geleidelijk onder anticyclonale invloed komt met als gevolg dat de onstabiliteit steeds verder afneemt.

Modelbeoordeling:

Op synoptische schaal zijn de modellen eensluidend en komen goed overeen met de actualiteit. De koers van het laag is nu in nagenoeg gelijk in de modellen. Echter, op detailniveau zijn er onderling verschillen, maar met name ook afwijkingen met de actualiteit. De stratus die boven ons land (grosso modo: zuidoostelijke helft) is ontstaan, zit in geen enkel model goed. De stratus in de kern van het laag wordt door alle modellen berekend, maar ontbreekt actueel.

Wind(stoten):

Aan de westflank van het laag (buitengaats) 7 Bft. Verder boven land rond het laag meest zwak en cyclonaal

Bewolking:

Aan de noord- en westflank van het laag veel gelaagde bewolking behorend bij een ingedraaide occlusie, daar ook enkele verscholen Cb's met toppen tot ca. FL200-250, soms nog iets hoger. Vannacht en vanochtend landinwaarts turbulentie-stratus, maar niet goed berekent door de modellen (zie beoordeling). Vandaag overdag rond het laag Cb's, maar "mogelijk" in het laag zelf gelaagde lage bewolking (lage SC en/of ST), die tot in de eerste helft van de middag lokaal hardnekkig kan zijn (actueel nog niet gezien en is model-scenario). Dieper landinwaarts blijft de onstabiliteitsdiepte beperkt tot FL100-150, in de kustgebieden en boven zee nog FL200-250.

Zicht:

Boven land verdwijnt de gevormde nevel en mistbank vanochtend spoedig. Verder in neerslag zichtvermindering.

Neerslag:

Met name bij de occlusie(restanten)/troglijntjes buien, soms ingebed. Rondom de lagedrukkern een combinatie van stratiforme en convectieve neerslag. Vandaag blijft de CAPE beperkt tot ca. 500 J/Kg. De schering is gering, 10-15 knopen. Na passage van het occlusierestant vanmiddag en vanavond treedt stabilisatie op en wordt het vrijwel overal droog.

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Sluiten