Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes

12-07-2019 05:40 - KNMI - m.b.t. 12-07-2019 t/m 13-07-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 13 juli 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Rondom een laag net oost van Schotland is er sprake van een zwakke zuidwestelijke stroming die vrij warme en vochtige lucht aanvoert. Een kleinschalig hoogtelaag net ten noorden van onze omgeving trekt oostwaarts. Rondom dit laag is sprake van een ingedraaide occlusie, dit ingedraaide deel trekt oostwaarts over het noordelijke FIR gedeelte. Het lagedrukgebied bij Schotland trekt zuidoostwaarts en trekt in de ochtend en middag opvullend over het noordoosten van het land naar Duitsland. Een bijbehorende occlusie bereikt aan het begin van de ochtend de westkust en trekt vervolgens overdag langzaam oostwaarts over het land. Een hoogtetrog (en ook een trogje aan de grond) volgen op korte afstand waardoor activatie van de occlusie plaatsvindt, mede geholpen door de dagelijkse gang. Nadat het lagedrukgebied het land gepasseerd is, trekt het ingedraaide deel van de occlusie zuidwaarts over het land, gevolgd door oude frontale restanten die zich momenteel nog boven het noorden van de Noordzee bevinden.

Modelbeoordeling:
Ook qua neerslag zijn er de nodige aandachtspunten. Vooral de buienontwikkeling overdag is van belang. De stevigste buien zijn in de middag weggelegd voor de oostelijke helft, waarbij Ha36 en 40 indicatief lokaal rond 20 mm (zeer lokaal iets meer) neerslag in een uur berekenen. Aangezien zich meerdere buien zouden kunnen samenklonteren, kunnen de neerslagsommen lokaal best fors oplopen, waarbij een maximumsom van net boven de 40 mm in 6 uur tijd (Ha36) op enkele plekken mogelijk is. Lokale wateroverlast zou op kunnen treden. De overige modellen zijn uiteraard iets behoudender v.w.b. neerslaghoeveelheden. Qua positie schetsen de modellen min of meer eenzelfde beeld. Kans op veel neerslag in korte tijd genoemd in de verwachtingen en waarschuwing. Afgelopen runs zijn de scherpe kantjes wat van de cumulatieve hoeveelheden af gegaan. Mogelijk komt dit doordat de bewolking en buien in de ochtend de temperatuurstijging vertragen. Dit effect zien we het sterkst in Ha40. Er zitten verder verschillen in de hoeveelheid en hoogte van de bewolking die vanavond en de nacht naar zaterdag vanuit het noorden over het land moet trekken. Ha36 is het meest negatief met nogal wat mistgebieden. Echter, momenteel is Ha36 ook wat te negatief t.o.v. de actuele situatie.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Tijdens intensieve buien lokaal mogelijk ruim 30 kn, verder blijft het beperkt tot 20-25 kn. Afkoeling door verdamping en impulsuitwisseling spelen een ondergeschikte rol in de vochtige lucht met zwakke hoogtewinden.

Bewolking:
In de vochtige lucht op het noorden van de Noordzee nog ST kansen. Bij de occlusie lokaal ST, mogelijk ook daar vooruit a.g.v. turbulentie. Bij de occlusie ook enkele TCU/CB met toppen FL200, lokaal 250. Boven land activering a.g.v. hoogtetrog en dagelijkse gang waardoor vooral in de oostelijke helft op meerdere plekken CB's ontstaan met toppen tot FL300-350. Met het wegtrekken van occlusie en hoogtetrog neemt de buienactiviteit vanaf de tweede helft van de middag van het westen uit af. Vanaf vanavond toenemende kans op lage bewolking van zee. Aanvankelijk vooral ST, in de loop van de nacht en ochtend stijgende basis door een toename van de gradient.

Neerslag:
Bij de ingedraaide occlusie op de Noordzee regen. Bij de occlusie boven land buien, door het relatief warme zeewater en de hoogtetrog in het (zuid)westelijk kustgebied activerend. Vanaf het einde van de ochtend/begin van de middag een sterk oplevend convectief signaal bij CAPE van ruim 1000 J/kg. De effectieve schering is niet veel groter dan ongeveer 10 kn, dus voornamelijk single cells. Dan ook grote kans op onweer. Met een relatief lage treksnelheid (10-15 kn) kunnen er lokaal vrij grote neerslaghoeveelheden vallen, in de orde van 20 mm, mogelijk geïsoleerd ca. 30 mm, zie de modelbeoordeling. Accent ligt steeds op het oosten. Zaterdag geen neerslag van betekenis meer, mogelijk in het zuidoosten nog een bui

Zicht:
Vannacht in het noorden en oosten van het land een behoorlijk sterk signaal voor mist in de Harmonies. Actueel wordt ook lokaal mist gemeld. Overdag in stevige buien matig tot slecht zicht.

Paraaf meteoroloog: buscher
Uitgifte: 12/07/2019 05.40 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007