Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn nieuws

Periode: / / t/m / /
Reset Toepassen

Berichten 66 t/m 70 van 77:

Skywarn meldingen en het KNMI

16-11-2014 - Hans Stans

Conform haar doelstelling benadert Skywarn Nederland actief meteo-organisaties om te zien of en hoe het waarnemersnetwerk een bijdrage kan leveren aan tijdige berichten en waarschuwingen m.b.t. extreme weersverschijnselen. N.a.v. een presentatie over Skywarn gegeven op de VWK ledenvergadering afgelopen april 2014 is constructief vervolgoverleg tot stand gekomen met het KNMI.

N.a.v. dit overleg is het volgende persbericht opgesteld:

Het KNMI ondersteunt het Skywarn-initiatief waarbij aanvullende waarnemingen van (de gevolgen van) extreem weer beschikbaar komen voor de meteorologische vakwereld. Met behulp van - onder andere – deze waarnemingen hoopt het KNMI sneller en beter inzicht te krijgen in de gevolgen van zwaar weer in de maatschappij. Op korte termijn kan een verbeterd inzicht leiden tot aanpassing van uitstaande waarschuwingen; op langere termijn tot aanscherping van de waarschuwingscriteria en daarmee verbetering in de meteorologische waarschuwingen ten behoeve van het algemeen publiek.

In de nabije toekomst zal Skywarn ook contact opnemen met andere meteo-organisaties. Het spreekt hierbij voor zich dat meldingen actueel en betrouwbaar moeten zijn, Skywarn zal daartoe zelfstudiemateriaal, seminars en kennistoetsen aanbieden aan de waarnemers en de kwaliteit van meldingen actief bewaken. Skywarn roept weervolgers, -hobbyisten en stormchasers die wel eens gedacht hebben "kunnen onze waarnemingen helpen om overlast, schade of zelfs leed door extreem weer te beperken of zelfs te voorkomen" op om zich te registreren als waarnemer - het is nu mogelijk om met uw melding direct bij te dragen aan berichtgeving over mogelijke gevaren of overlast door extreme weersverschijnselen.

Wijzigingen Skywarn meldproces

08-11-2014 - Redactie

Met onmiddellijke ingang zijn er een tweetal wijzigingen te melden in het Skywarn meldproces:

1. Uitbreiding te melden weerfenomenen

N.a.v. gesprekken met professionele meteorologen en de kettingbotsingen op de A58 in Zeeland tijdens de dichte mist van 16 september jl. zijn de volgende weersverschijnselen aan het meldsysteem toegevoegd:

  • Dichte mist met een zicht van 100 meter of minder. Let op, het gangbare criterium voor dichte mist is zicht van 200 meter of minder, maar voor een Skywarn melding moet het dus 100 meter of minder zijn!
  • IJzel en ijsregen. IJzel: onderkoelde regen die bevriest zodra het gevallen is, ijsregen: regen die tijdens het vallen bevriest en dus als ijsbolletjes valt. Beiden soorten kunnen vastvriezen en gladheid veroorzaken. Alleen melden als het vallen ervan waargenomen wordt - dus tijdens het vallen en niet de gladheid achteraf.
  • Zware sneeuwval (zicht 200 meter of minder). Zware sneeuwval leidt tot verminderd zicht en kan snel leiden tot overlast/gevaar voor het wegverkeer. Let goed op de werkelijke zichtafstand, we zijn dit in Nederland niet gewend en denken (te) snel dat het om zware sneeuwval gaat.

De web-site en meldcentrale zijn hiervoor aangepast, maar nog niet alle hulpdocumenten zijn bijgewerkt met de nieuwe informatie!

2. Wijziging registratie "premium-ontvangers"

Het huidige systeem hiervoor voldoet niet om de volgende redenen:

Het (direct) verzenden van e-mail werkt vertragend op het vastleggen van een melding en dat is natuurlijk ongewenst. Bovendien blijkt helaas dat de mail vaak in de spamfolders/-filters belandt (een eenvoudige mail met een link erin kan kennelijk vaak al niet meer worden vertrouwd).
De allerbelangrijkste afnemers willen andere (meer directe) toegang om meldingen actueel te ontvangen.

Het is daarom vanaf nu niet meer mogelijk om via de site aan te melden als ontvanger en ook zullen meldingen niet meer per mail worden verzonden. De reeds geregistreerde ontvangers zullen hierover in kennis worden gesteld.

Skywarn gepresenteerd op het VWK congres

27-10-2014 - Hans Stans

Een woord van dank aan de organisatoren van het congres "Weer en Maatschappij" op 25 okt. 2014 jl. bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. Een bijzonder geslaagde dag en via een tweetal gehouden lezingen de nodige aandacht kunnen vragen voor Skywarn Nederland en verder ook behoorlijk kunnen "netwerken"!

Nieuwe ESWD meldcriteria per 1 mei 2014

13-06-2014 - Hans Stans | Open artikel

Per afgelopen 1 mei 2014 hanteert de European Severe Weather Database (ESWD) nieuwe meldcriteria. E.e.a. komt erop neer dat enkele fenomenen niet meer gemeld mogen worden en voor enkele andere verschijnselen wat strengere criteria van toepassing zijn. Wat betekent e.e.a. voor Skywarn?

21/5/2014: de honderdste!

21-05-2014 - Redactie

N.a.v. van de heel behoorlijk uitpakkende onweersbuien van gisteravond kwamen een drietal meldingen binnen, de derde bleek de honderdste Skywarn Nederland melding! Toch een mooie mijlpaal, met dank aan de indienende waarnemers!

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007