KNMI Guidance

<<<1/457>>>

Valid: 2020-08-14 17:21:31 - 2020-08-15 24:00:00

Issued: 14-08-2020, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een hoogtelaag boven de kust van Normandië vult langzaam om en trekt zaterdagmiddag als zwakke hoogtetrog langzaam van zuid naar noord over de zuidelijke Noordzee. De bovenlucht in onze omgeving wordt daardoor ook boven het noorden van het land iets meer cyclonaal. Aan de grond is er sprake van een langgerekt thermisch laag dat min of meer WZW-ONO georienteerd boven de noordelijke helft van het land ligt, om 16 UTC ter hoogte van Flevoland . De aanwezige lucht is vochtig en warm (theta-w waarden op 850 hPa van ca. 17°C). Ook zaterdag ligt de vore boven ons land, vanwege de zeer gering drukverschillen is het lastig om de precieze positie aan te duiden.

Modelbeoordeling:

De aandacht gaat gedurende de gehele verwachtingsperiode uit naar de convectie. Het is raadzaam om de exacte tijdstippen en precieze posities van de buien in de modellen niet te letterlijk nemen, alhoewel de Harmonies er voor nu (16 UTC) er goed op zitten. Voorwaarden voor het ontstaan van buien zijn gunstig met cyclonaliteit (convergentie) in de onderste niveaus en diep vochtige en onstabiele profielen. Komende nacht zien we een waarschijnlijk te snelle uitdoving van de buien in de Harmonies (bleek ook afgelopen nacht). EC en Hir berekenen aanhoudend buiigheid boven het noorden en westen van het land aan de noordrand van de vore, progtemps blijven potentieel onstabiel. Het lijkt er verder op dat het zwaartepunt van de buiigheid zaterdag iets meer boven het midden en noorden komt te liggen. Een ander aandachtspunt is de lage bewolking die we actueel in het zuidwesten en uiterste noordwesten van de FIR zien. In het zuidwesten loopt deze stratus ook het land op, de mate waarin deze later vanavond en vannacht zich over het land uitbreidt verschil per model. HAP1 laat het hele midden en zuiden (zuid van de vore) vollopen met stratus, valt synoptisch gezien te verklaren, zeker in combinatie met de dagelijkse gang. Andere modellen hebben de stratus minder uitgebreid. Zaterdagochtend zal de stratus geleidelijk oplossen, dat zien we in alle modellen terug.

Wind(stoten):

Bij de buien ca. 25 kn uitschieters, zoals zichtbaar is in de Harmonies, voornamelijk veroorzaakt door vallend water (in de zeer vochtige lucht zal verdamping nauwelijks nog een rol spelen). In het verticale profiel is verder weinig wind aanwezig en zal dus aan de windstoten nauwelijks bijdragen.

Bewolking:

Progtemps laten tophoogten toe van ca. FL400, dat zijn ook de waarden die we momenteel op de radar zien. Voorkeursgebied blijft de zone rondom de vore. De convectie vanaf de grond zal vanavond verdwijnen, maar later vanavond, vannacht en zaterdagochtend blijven embedded Cb's mogelijk, progtemps blijven blijven potentieel onstabiel. Afgelopen nacht en ochtend zagen we dit ook gebeuren. In het noordwesten en zuidwesten van de FIR stratus, die waarschijnlijk tot zaterdagmiddag in het westen van de FIR aanwezig zal blijven. Actueel is deze stratus ook deel het land opgelopen in Zeeland en Zuid-Holland. Vanavond en vannacht kan de stratus nog wat verder landinwaarts doordringen en zal zaterdagochtend boven land weer geheel oplossen, zie ook modelbeoordeling.

Zicht:

Tijdens zware buien matig tot slecht zicht. Actueel ook matige zichten in het zuidwesten, zowel boven land als de zuidelijke Noordzee. komende nacht kan er boven land makkelijk nevel of een mistbank ontstaan (vochtig, weinig wind), met name op plaatsen waar veel neerslag is gevallen. Verder ook nevel en mogelijk mist bij het stratusgebied boven zee in het noordwesten en zuidwesten van de FIR.

Neerslag:

Ontwikkeling van forse onweersbuien in een regime met hoge CAPE waarden van 1500-2500 J/kg, 's nachts 700-1500 J/kg. Gezien de geringe schering (ca. 10 kn) is er veelal sprake van puls type convectie. Neerslagintensiteiten zijn lokaal hoog, in de orde van 30-50 mm/uur. Aangezien een enkele bui binnen het uur weer is opgelost (pulse storm) zullen grote neerslagsommen niet op grote schaal optreden. Hagel tot 2 cm is mogelijk, dit zijn de waardes die we momenteel ook kunnen afleiden uit de radargegevens. De buien vanaf de grond zullen in de loop van de avond verdwijnen, maar op enige hoogte kunnen deze aangemaakt blijven worden, Hirlam en EC laten dit zien, de Harmonies amper. In de nacht naar zondag zien we weer een herhaling van zetten.

Temperatuur:

Komende nacht nog wel hoge minima met Tn rond 18°C. Zaterdag overdag wordt het iets minder warm dan vandaag, Tx bereikt op veel plaatsen nog wel de zomerse waarde van 25°C.

<<<1/457>>>

Lijstweergave