01/12/2020 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

<<<1/916>>>

Valid: 2020-12-01 04:47:23 - 2020-12-02 24:00:00

Issued: 01-12-2020, forecaster: aberson
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een noordwestelijke stroming voert vochtige maritiem polaire lucht aan, deze heeft vannacht vochtige koude lucht naar Duitsland verdreven. Een hoogtetrog net ten zuidoosten van ons land trekt dieper Europa in. Het lagedrukgebied aan de grond bevindt zich boven de Duitse Bocht en trekt vanochtend het noordwesten van Duitsland in en vult daar op. Het bijbehorende occluderende frontale systeem ligt net over de grens in Duitsland en zal daar tot stilstand komen. Een ingedraaide occlusie lag om 04 UTC boven het westen en noorden en gaat vanochtend zuidwaarts over het land bewegen. Later vanavond en in de nacht naar woensdag komen de occlusie(restanten) en de koude, vochtige lucht vanuit Duitsland retrograad weer richting Nederland. Woensdag overdag breiden beide zich weer uit over het land en is er in een zadelgebied verder weinig stroming.

Modelbeoordeling:

Synoptisch zijn de modellen eensgezind en beschrijven de actuele situatie goed. Verschillen zien we in de grenslaagcondities. Actueel is de wolkenbasis boven het noorden, bij weinig wind net voor de ingedraaide occlusie uit een stuk lager dan de modellen willen. Vervolgens is de vraag wanneer en in welke hoedanigheid de lage bewolking en mogelijk mist bij de plaklaag/occlusie weer vanuit Duitsland het land binnenkomen. Daarin zitten subtiele verschillen, waarbij het uiterste oosten al in de middag gevoelig blijven voor advectieve stratus. Qua condities geven Hirlam/Ec doorgaans een iets te rooskleurig beeld, Harmonie40 (HAP2) laat wel een erg massief mistgebied vanuit Duitsland binnenkomen. Woensdag overdag komen alle modellen met een grijs en nevelig weerbeeld, de kans op mist is zeker aanwezig en dan ook genoemd in de verwachtingen. Hirlam ziet er onrealistisch uit, dit model laat de St veel te snel optrekken (bekend probleem).

Wind(stoten):

In de vroege ochtend aan de westflank van het laag tijdelijk een 8 Bft langs de kust, zit eenduidig in de modellen. Zware windstoten zijn net niet waarschuwingswaardig (rond 80 km/uur). Overdag in de loop van de dag sterke afname van de wind.

Bewolking:

In de maritiem polaire lucht Sc/Cu, lokaal St. Door toedoen van de hoogtetrog nog enkele Cb's tot FL150. Bij de ingedraaide occlusie zien we een mengeling van stratiforme (meest Sc) en convectieve bewolking. Vanmiddag zien we (na passage van de koudste bovenlucht) een geleidelijke stabilisatie van de atmosfeer, wel houden we nog geruime tijd Cu/TCu/Sc. De (lage) St die boven het (noord)westen van Duitsland aanwezig blijft beweegt later in de middag en avond weer langzaam westwaarts en trekt geleidelijk het oosten van ons land weer in. Woensdag waarschijnlijk hardnekkige (lage) St. Blijft lastig hoe dit gaat uitpakken. De deterministische Harmonies en ook KEPS geven hoge kansen op St < 500 vt. TAF-g Harmonie komt slechts met kleine kansen op < 500 vt.

Zicht:

In de maritiem polaire lucht buiten neerslag meest goede zichten. Vanavond in het oosten weer nevelig, mogelijk mistig. Ook woensdag overdag nevelig, lokaal mistig.

Neerslag:

Enkele lichte tot matige buien. Overdag een mengeling van stratiforme neerslag (ingedraaide occlusie) en buien. In de loop van de middag en avond van het NNO uit geleidelijk droger. Later neemt de kans op motregen bij de retrograde occlusierestanten weer toe. Woensdag heel af en toe lichte motregen, zal toch overwegend droog blijven.

Temperatuur:

Maximumtemperaturen in EC mogelijk wat aan de hoge kant woensdag. We gaan uit van de Harmonies en Hirlam. Verder laat Hirlam het woensdagavond al snel tot vorst komen in opklaringen in het noorden. E.e.a. hangt samen met het te snel optrekken van de St overdag. Lijkt vooralsnog dus niet waarschijnlijk.

<<<1/916>>>

Lijstweergave