23/09/2021 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

26-07-2021 05:14 | KNMI | m.b.t. 26-07-2021 t/m 27-07-2021

Valid: 2021-07-26 05:14:50 - 2021-07-27 24:00:00
Issued: 26-07-2021, forecaster: homan

Synoptische situatie:

Een langgerekt vlak lagedrukgebied ligt vanochtend parallel aan de kust over het westen van het land en verplaatst zich langzaam noordoostwaarts richting de Duitse Bocht. Een tweede laag ten oosten van Schotland beweegt vandaag verder NNW-waarts. Om de beide lagedrukgebieden heen bevinden zich ingedraaide occlusies of occlusierestanten, al worden ze in het theta-w patroon steeds lastiger te redelijk te herkennen. Een hoogtelaag boven het uiterste noorden van Frankrijk transformeert vandaag geleidelijk naar een hoogtetrog en beweegt later vanmiddag en vanavond achter het grondlaag aan noordoostwaarts. Op dinsdag zien we boven Noordwest-Europa een grootschalig laag met diverse lagedrukkernen, de belangrijkste voor ons aandachtsgebied is die boven Engeland. Zowel op aan de grond als op hoogte is de stroming zuidwestelijk en passeren er van tijd tot tijd nog steeds occlusierestanten. In de ochtend passeert een eerste (zwakke) hoogtetrog, aan het einde van de middag bereikt een scherpere tweede hoogtetrog het zuidwesten en trekt in de avond noordoostwaarts over ons land.

Modelbeoordeling:

Het belangrijkste aandachtspunt gedurende deze periode is de convectieve neerslag. Naast de (meest zwakke) dynamische forceringen zien we zien steeds een sterke dagelijkse gang. De Harmoniemodellen hebben als vanzelfsprekend een betere representatie van de convectieve neerslag, Hirlam en EC hebben vaak de dynamische forceringen beter te pakken. Vandaag lijken de zwaarste buien een lichte voorkeur te hebben voor het noorden van het land, met name door convergentie in het vlakke laag. Op dinsdag lijkt er niet echt een voorkeursgebied aan te wijzen, al leek de voorgaande run het zuidoosten de beste papieren te hebben. Vanwege de complexiteit van de synoptische ontwikkeling en door de subtiele verschillen in de posities en vormen van laagjes en occlusie(restanten) is het zowel vandaag als morgen raadzaam om niet al teveel te regionaliseren qua neerslagverwachting. Naast de neerslag is ook de lage bewolking en mist op de Noordzee een aandachtspunt, het enthousiaste HAP1-scenario lijkt afgaande op de ontwikkeling de afgelopen uren steeds realistischer te worden. HAP2 lijkt te optimistisch, EC en Hirlam zitten er een beetje tussenin.

Wind(stoten):

Vanmiddag bij buien uitschieters van 20-25 kn. Dinsdag staat er wat meer wind in de gehele kolom weinig, derhalve bij de buien duidelijk hogere uitschieters, 30-35 kn, HAP2 komt in het zuidoosten zeer lokaal zelfs met een lokale 45 kn.

Bewolking:

Convectieve bewolking: Actueel boven het westen van België en nu ook Zeeland en de zuidelijke Noordzee zien we activering van de Cb's a.g.v. dynamische forcering (convergentie) door het naderbij komen van het (hoogte)laag. In de loop van de ochtend zien we de activering parallel aan de oriëntatie van het laag doorzetten, vooral langs de westkust. In de loop van de ochtend komt door dagelijkse gang ook boven land weer vorming van convectieve bewolking op gang. In de middag en avond Cb's, toppen tot ca. FL350. Voorkeurspositie lijkt in het noorden, nabij het laag, daar de meeste convergentie onderin. Dynamische forcering van de hoogtetrog speelt later in de middag en vanavond ook nog een rol. Alhoewel de meeste Cb's in de loop van de avond zullen oplossen lijken ze toch niet helemaal te verdwijnen. Dinsdag overdag zien we opnieuw een sterke opleving van de convectieve bewolking, ook dan geholpen door zwakke convergentie in het isobarenpatroon en de passerende hoogtetroggen. Omdat de progtemps wat voorover hellen, lijken de toppen wat minder hoog uit te pakken. Stratus: Boven de Noordzee zien we de hoeveelheid stratus geleidelijk toenemen, met een naar west draaiende wind aan de westflank van het laag zou deze stratus later vanmiddag en vanavond het westen van het land kunnen binnenlopen. Komende nacht zien we dan dit stratusgebied over ons land oostwaarts bewegen en pas dinsdagochtend het land verlaten. Op de Noordzee blijft de stratus met name in het noorden van de FIR tot en met dinsdagavond aanwezig.

Zicht:

Boven land m.u.v. het zuidoosten nevelig met vooral in het noorden ook mistbanken. Nevel en mist zullen vanochtend snel verdwijnen. Boven de Noordzee zien we actueel met name boven het zuidelijke deel van de FIR nu mist, deze zal door de iets aantrekkende wind overgaan in nevel. Vanaf vanmiddag zien we met name in het noordelijk deel van de FIR de mistkansen toenemen, daar dan de minste gradient. In de nacht naar dinsdag lijkt de kans op nevel boven land wat kleiner te zijn vanwege de iets toegenomen wind. Verder zien we uiteraard in buien het zicht teruglopen, vooral in de zwaardere exemplaren.

Neerslag:

Actueel al enkele buien boven het zuidwesten en voor de zuidwestkust op de Noordzee. In de loop van de ochtend zien we dat dus op meerdere plekken langs de westkust. Bij deze buien is al een kleine kans op onweer. Vanmiddag op dagelijkse gang dus ook buien boven land, hierbij onweer veel waarschijnlijker. De CAPE-waardes zowel vandaag als dinsdag 1000-1500 J/kg, lokaal 1500-2000 J/kg. De schering is met 10-15 kn niet groot, derhalve meest single cells, lokaal ook geclusterd a.g.v. convergentie, dit laatste dus met name in het noorden van het land. Ook komende nacht blijft de kans op een bui bestaan, vooral in het noorden van het land. Dinsdag zien we in het zuidoosten duidelijk meer schering, 20-30 kn, dan zijn dan goed georganiseerde multicells mogelijk. Bij de buien is onweer zeer waarschijnlijk en ook hagel is zeker mogelijk. Bovendien kan er lokaal weer veel neerslag in korte tijd vallen.

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Tags: Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Wateroverlast/(zware) neerslag

Sluiten