07/12/2021 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

27-09-2021 05:29 | KNMI | m.b.t. 27-09-2021

Valid: 2021-09-27 05:29:27 - 2021-09-28 24:00:00
Issued: 27-09-2021, forecaster: homan

Synoptische situatie:

De stroming is zuidwestelijk, we verkeren in maritiem tropische lucht. In de middag passeert een scherp en actief koufront (ana-koufront), behorend bij een laag zuid van IJsland, het aandachtsgebied van west naar oost, waarna we in maritiem polaire lucht komen. Op dinsdag bevinden we ons aan de noordflank van een trekhoog dat via Frankrijk en Duitsland noordoost beweegt. Een volgende randstoring bereikt de Britse Eilanden later op dinsdag en trekt woensdag via het midden van de Noordzee langzaam oostwaarts richting Denemarken.

Modelbeoordeling:

Aandachtspunt is de ontwikkeling van stratus deze ochtend, alle modellen geven de ontwikkeling ervan wel aan, de actualiteit laat zien dat het waarschijnlijk niet zo uitgebreid zal zijn als Hap1 laat zien. De timing en de structuren van het koufront zijn eenduidig in de modellen terug te vinden.

Wind(stoten):

Het windveld voor en op het koufront is eenduidig en de uitvoer is bruikbaar, seinen voor 6 tot 7 Bft. De zware windstoten lijken voornamelijk tot de Noordzee en mogelijk de noordwestkust beperkt te blijven. Kans op minimaal 75 km/uur in de HarmonEps uitvoer is in het noordwesten ongeveer 10%, aan de noordwestkust (westelijke Waddeneilanden) 30%. Pas later dinsdagavond mogelijk weer seinen op nadering van de volgende randstoring.

Bewolking:

Actueel naast brede opklaringen ook hier en daar wat Sc- en geleidelijk ook steeds meer stratusbewolking. Deze stratus zal in het noordoosten pas verdwijnen aan het einde van de ochtend. Van het westen uit neemt de frontale bewolking vandaag vrij snel toe. Bij het koufront gelaagde bewolking tot ca. FL180. Het koufront gaat gepaard met sterke convergentie in de grenslaag met de daarbij behorende, relatief ondiepe lijnconvectie, toppen van de ingebedde Cb's tot ca. FL150. Dinsdag in de polaire lucht convectieve bewolking die boven het relatief warme zeewater wordt aangemaakt. Boven de zuidelijke Noordzee zien we vanaf de tweede helft van maandagavond TCu/Cb's verschijnen met toppen tot ca. FL120 verschijnen, welke ook de kustprovincies binnenlopen. We zien hierbij dinsdagochtend ook het effect van de langere strijklengte vanuit Het Kanaal door het Nauw van Calais richting onze kust. In de loop van de dag zullen deze TCu\Cb's door de naar zuid draaiende stroming niet meer het land opkomen. Ook boven land zien we door dagelijkse gang wat Cu-bewolking ontstaan, deze zouden wellicht nog net het TCu stadium kunnen bereiken.

Zicht:

In de eerste helft van de ochtend op veel plaatsen nevel en lokaal een mistbank. In de loop van de ochtend zal de nevel door de aantrekkende wind snel verdwijnen. Bij de frontale neerslag kortdurend teruglopende zichtend. Na koufrontpassage in de polaire lucht buiten de buien om uitstekende zichtcondities. In de nacht naar dinsdag in het noordoosten en oosten mogelijk nevel.

Neerslag:

Bij het koufront een relatief smalle zone met een mengeling van stratiforme en convectieve neerslag. Bij het koufront is de schering 20-25 kn, de CAPE is gering (max 400 J/kg), samen met de sterke convergentie in de grenslaag leidt dat tot typische ondiepe, goed georganiseerde lijnconvectie. Vanaf de tweede helft van maandagavond zien we boven de Noordzee ondiepe buien ontstaan. Tot aan dinsdagochtend lopen deze buien met een zuidwestelijke stroming ook de kustprovincies in, maar door de naar zuid draaiende stroming zullen de buien vanaf de tweede helft van de ochtend boven de Noordzee blijven of alleen nog langs de westkust schampen.

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen | Wind/storm (-schade)

Sluiten