26/03/2023 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

25-09-2022 16:06 | KNMI | m.b.t. 25-09-2022 t/m 26-09-2022

Valid: 2022-09-25 16:06:32 - 2022-09-26 24:00:00
Issued: 25-09-2022, forecaster: homan

Synoptische situatie:

Aan de oostflank van een krachtig hoog boven de Atlantische Oceaan staat boven onze omgeving een noordwestelijke stroming met de aanvoer van maritiem polaire lucht. Een ZW-NO georienteerde uitloper van het hoog trekt in de eerste helft van de avond van noordwest naar zuidoost over ons land. Een lagedrukgebied boven de Noorse Zee beweegt zuidwaarts richting de Schotse oostkust, alwaar het in de nacht naar dinsdag aankomt. Een bijbehorende frontale trog zakt vanavond en komende nacht via de Britse Eilanden uit richting het Noordzeegebied. De stroming draait hierdoor in de nacht naar maandag naar via west naar zuidwest en neemt flink in kracht toe. Het bijbehorende occluderende frontale systeem bereikt onze westkust maandagochtend en trekt gedurende de dag over het land. De frontale vore aan de grond bevindt zich aan de westflank van het actieve gedeelte van de occlusie, deze vore blijft in de middag aanvankelijk boven het westen hangen en loopt pas in de avond oostwaarts door over het land. Aan de westflank van deze voren zien we halverwege de avond nog een vrij scherp troglijntje de westkust bereiken. Na passage van de vore/trog draait de stroming naar west tot noordwest en neemt de onstabiliteitsdiepte van het noordwesten uit verder toe. Dinsdagochtend vroeg passeert er bovendien nog een kortgolvige hoogtetrog.

Modelbeoordeling:

Voor wat betreft het verdere synoptische verloop zijn er weinig onderlinge verschillen tussen de verschillende modellen. De buien lopen actueel verder door boven land, dan de modellen laten zien. De windruiming morgen is in EC wel iets trager boven land dan in vorige runs. Vanavond de afnemende buienactiviteit, morgen laten de modellen de frontale zone op de kust activeren, geholpen door het relatief warme zeewater, convergentie in de vore en kustconvergentie. Ook de buien in de middag in de vore in de kustprovincies zit eenduidig in de modellen, evenals de toenemende buiigheid op de zuidelijke Noordzee a.g.v. de kouder wordende bovenluchten. Tot en met dinsdagochtend kan er in de westelijke kustprovincies 20-40 mm vallen, lokaal mogelijk nog iets meer.

Wind(stoten):

Komende nacht en morgenochtend toenemende zuidwestenwind op nadering van de frontale zone met seinen voor ZW 6-7 Bft, na frontpassage in de frontale vore tijdelijk afnemend. Wanneer de vore oostwaarts is doorgelopen zien we later maandagmiddag en in de avond een NW 6 Bft verschijnen boven de zuidelijke Noordzee, in de zuidwestelijke kustdistricten tijdelijke mogelijk een 7 Bft. Boven zee in buien dan mogelijk zware windstoten. De harde wind(stoten) blijven beperkt tot boven het relatief warme zeewater, landinwaarts is er in deze polaire lucht veel minder wind, zeker in de avond wanneer de atmosfeer stabiliseert.

Bewolking:

Boven de Noordzee en boven land cumuliforme bewolking, toppen tot ca. FL100, vanavond geleidelijk verdwijnend. Vanavond van het westen uit bovendien toenemende (hogere) bewolking, op nadering van het frontale systeem. Komende nacht overal geleidelijk dikker wordende frontale bewolking. Bij het front zelf een massief gelaagd pakket tot FL150 of iets daarboven met aan de westzijde van de frontale zone ook verscholen Cb's. Met het oostwaarts trekken van het frontale wolkenpakket zien we boven land steeds meer stratus ontstaat a.g.v. doorvallende neerslag. In het westen zien we aanvankelijk een smal lijntje stratus, aan het einde van de middag en het begin van de avond in het oosten op uitgebreide schaal stratus. Ten westen van de frontale zone enkele opklaringen maar ook gelijk convectieve bewolking met Cb's met toppen tot ca. FL140. In de avond wordt de onstabiliteitsdiepte van het westen uit groter, dan lokaal tot FL200-250, vooral boven zee.

Zicht:

In de polaire buiten neerslag uitstekende zichten. In intensievere frontale neerslag en in actieve buien matige tot slechte zichten.

Neerslag:

Actueel nog enkele lichte buitjes, in de loop van de avond zullen deze verdwijnen. Op nadering van het frontale systeem in de loop van de nacht naar maandag van het noordwesten uit regen, bij het front zelf mogelijk ook een vrij actieve regenzone met tijdens frontpassage zelfs een actief smal buienlijntje. In de middag in de vore buien, die zich geleidelijk oostwaarts verplaatsen. Op het scherpe troglijntje aan de westflank van de vore zien we een actieve buienlijn, bereikt halverwege de avond de westkust en weet nog redelijk ver landinwaarts door te dringen, plaatselijk kan er veel neerslag in korte tijd vallen. Later in de avond en in de nacht naar dinsdag gaat de aanvoer van stevige buien vanaf de Noordzee onverminderd door, de kouder wordende bovenlucht is hiervoor de belangrijkste oorzaak, geholpen door de kortgolvige hoogtetrog dinsdagochtend vroeg. Bij de buien is er een kans op onweer. Tot en met dinsdagochtend kan er in de westelijke kustprovincies 20-40 mm vallen, lokaal mogelijk nog iets meer.

Temperatuur:

In de polaire lucht maandag overdag lage maxima, in het oosten a.g.v. doorvallende neerslag geen hoger maximum dan ca. 11°C.

Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Wateroverlast/(zware) neerslag

Sluiten