01/03/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

02-11-2023 09:44 | KNMI | m.b.t. 02-11-2023 t/m 03-11-2023

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Synoptische situatie:

Een zeer actief lagedrukgebied ten zuidwesten van Ierland, storm Ciarán, ligt actueel bij de ingang van Het Kanaal. De kern van laag trekt vannacht over het zuiden van Engeland en buigt vanochtend noord(west)waarts af richting het Noordzeedistrict Humber. Vervolgens trekt het laag langzaam verder richting het district Dogger, alwaar het in de avond aankomt. De bijbehorende occlusie bereikt later vannacht het zuidwesten en trekt in de eerste helft van de ochtend noordoostwaarts over het land. De occlusie die op het laag zelf heen gedraaid zit beweegt overdag over de zuidelijke Noordzee langzaam noordwaarts en bereikt aan het einde van vanmiddag de westkust en blijft t.m vrijdag over het noordwesten slepen. Een volgende occlusie trekt vrijdagmiddag en -avond over het zuid(oost)en.

Modelbeoordeling:
De 18 UTC run voor EC heeft een oostelijkere koers voor het laag, waardoor het windveld ook oostelijker uitkomt. De windrichting blijft 'gunstig' dus de hoogste windsnelheden zullen boven zee blijven. Echter, niet alleen komen de zware windstoten (>75km/uur) nu verder landinwaarts, ook het gebied met zeer zware windstoten (>100 km/uur) lijkt nu wel echt de kustgebieden te gaan bereiken, met name in Zeeland, waardoor we toch zijn overgegaan tot een code oranje.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
We zien inmiddels een 8 Bft buitengaats, in de ochtend verder toenemend naar 9 Bft, vanmiddag verder buitengaats mogelijk 10 Bft. De zware windstoten zullen zich in de loop van de ochtend uitbreiden over een groot deel van het land. Vanmiddag m.u.v. het noordoosten zware windstoten, in de kustgebieden kans op zeer zware windstoten (tot 110 km/uur), het eerst in Zeeland, later in Zuid-Holland, Noord-Holland en het Waddengebied. Het IJsselmeer houdt onze aandacht. In de loop van de avond neemt de wind af en zullen de zware windstoten geleidelijk verdwijnen.

Bewolking:
Bij het frontensysteem van het lagedrukgebied Ciarán voornamelijk stratiforme bewolking, daarna convectief, tot ongeveer FL200-250, op zee mogelijk tot FL300. Stratus lijkt binnen onze FIR niet heel waarschijnlijk, deze zit dichter bij de kern boven het westen van het district Humber.

Neerslag:
Op de occlusie in de ochtend wat stratiforme neerslag en boven het zuidoosten na de passage van de occlusie enkele buien, mogelijk getriggerd door de linker uitgang van de jet. Bij de ingedraaide occlusie op de Noordzee hoofdzakelijk stratiforme neerslag, deze bereikt donderdagavond de westkust en blijft daar tot aan vrijdagochtend hangen omdat de occlusie parallel aan de stroming langs de westkust blijft bewegen.

Zicht:
In neerslag matig tot slechte zichten.

Paraaf meteoroloog: wijs
Uitgifte: 02/11/2023 06.29 uur LT.

Verwachtingen/waarschuwingen | Wind/storm (-schade)

Sluiten