22/04/2024 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

02-01-2024 05:24 | KNMI | m.b.t. 02-01-2024 t/m 03-01-2024

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 03 januari 2024 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. Uitgifte: 02/01/2024 05.24 uur LT.

Synoptische situatie:

Vannacht en vanochtend passeert een occluderend frontaal systeem. In het koufront is stroomopwaarts een golf aanwezig die verder ontwikkelt. In de loop van dinsdag diept er aan de golftop een kleinschalig laag uit onder de linker-uitgang van een jet streak, dat overdag via Engeland richting de Noordzee trekt. Het bijbehorende, verder occluderende, front passeert dinsdag in de loop van de middag en avond ons land. In de nacht naar woensdag trekt het kleinschalige laag waarschijnlijk (net) noord van ons land oostwaarts. De om het laag gedraaide occlusie trekt in het eerste deel van de nacht over het noorden van ons land oostwaarts. Aan de zuidflank van het genoemde laagje staat net zuid van de ingedraaide occlusie een klein, maar venijnig windveld. Woensdag overdag bevinden we ons dan in een westelijke stroming met maritiem polaire lucht waarin een kortgolvige hoogtetrog passeert en er ook een occlusie(restant) boven het noordelijk deel van ons land komt te liggen.

Modelbeoordeling:

De modellen zijn opmerkelijk eensgezind m.b.t. de verwachte neerslag van de twee frontale systemen. Passage van de regen, horend bij de diverse fronten is met name vannacht/vroege ochtend en dinsdagmiddag en -avond. In de nacht naar woensdag zien we in alle modellen de occlusie over het noorden van ons land oostwaarts trekken, met dan verder naar het zuiden nog enkele buienlijnen in de onstabiele lucht. Belangrijkste aandachtspunt is de ontwikkelende golf met bijbehorend laag die dinsdagavond en de nacht naar woensdag vlak langs ons land oost-noordoostwaarts trekt. Lijkt onder invloed van de linker-uitgang van een krachtige jet streak te gebeuren. Op de zuidflank van dit laag ontstaat een klein venijnig stormveld die de noord(west)kust aan kan doen. Dan waarschijnlijk even storm in het noord(west)elijk kustgebied met daar mogelijk windstoten tot rond de 110 km/uur. Code geel staat daarvoor nu uit. De 12 UTC run van EC liet het laag wat noordelijker langs komen en de 18/21 UTC van de Harmonies gingen daarin mee. De 00 UTC run van HA40 trekt natuurlijk naar EC met kortdurend uitschieters van net 120 km/uur (code oranje) op de Wadden. Wat opvalt is dat de 100 km/u grens voor uitschieters (code oranje voor land) in HA40 veel verder landinwaarts gaat dan EC. De ervaring leert dat de uitschieters van HA40 boven land vaak wat te hoog zijn.

Aandachtspunten
 

Temperatuur:
Dinsdag vrij hoge Tx van 11 graden.

Wind:
Boven zee 6-7 Bft, In een groot deel van het land 4 Bft. Op nadering en passage van de rug afnemende wind. Op nadering van de frontale storing komt dinsdagmiddag de 6-7 Bft van het zuiden uit weer terug. Op passage van het frontale systeem zien we in alle modellen een scherpe ruiming van de wind van ZO naar WZW. Aan het eind van dinsdagmiddag en dinsdagavond komt er 8-9 Bft boven de de Noordzee. Het signaal voor 10 Bft is in de laatste run wat minder groot dan in de vorige runs. In de noordwestelijke helft dan op grote schaal windstoten boven de 75 km/uur, in het westelijk en noordelijk kustgebied tussen de 100-110 km/uur. In buien windstoten 30-40 knopen, zeer lokaal mogelijk er boven.

Bewolking:
Actueel stratiforme bewolking met St, HA43 zit er nu het beste op. Bij de passage van het front zal er aan het einde van vannacht en dinsdagochtend meer St en mogelijk daarbij ook lage St. Dinsdagmiddag op passage van het warmtefront opnieuw St. Dinsdagavond achter het koufront weer convectieve bewolking met TCu's. Over het zuiden ook Cb's met toppen tot rond FL250, vooral gevormd in een lange fetch vanuit Het Kanaal. Daar dan de koudste bovenlucht. Boven zee in de nacht naar woensdag bij de ingedraaide occlusie St, grote kans op lage St. Woensdag overdag spreiden de koudste bovenlucht zich noordwaarts over ons land en komen er overal CB's met toppen rond FL250.

Neerslag:
Vooral aan het begin van dinsdagochtend en dinsdagmiddag regen, daar tussen in droge perioden. Dinsdag in het noorden bij de occlusie buiige regen, in het zuiden enkele buien. Dinsdag zal op veel plaatsen meer dan 20 mm regen vallen. Woensdag in de nacht en ochtend vooral in het zuiden/zuidelijke helft felle buien, met kans op onweer/hagel. Woensdag overdag ook in de rest van Nederland. Schering is vooral in het zuiden fors, 35-40 knopen effectief, vooral in de onderste paar km. CAPE is in de orde 200 J/kg. Enkele goed ontwikkelde multi-cellen zijn waarschijnlijk.

Zicht:
Goede zichten. In neerslag matig tot slecht.

Paraaf meteoroloog: tuenter
Uitgifte: 02/01/2024 05.24 uur LT.

Hagel(-schade) | Onweer/blikseminslag | Verwachtingen/waarschuwingen | Wateroverlast/(zware) neerslag | Wind/storm (-schade)

Sluiten