18/07/2024 (niet ingelogd)

Kennisbank

Meldcriteria extreem weer Skywarn Nederland

De te melden verschijnselen en erbij horende grenswaarden of eigenschappen die behaald moeten worden om het verschijnsel te melden bij Skywarn Nederland. Ook welke informatie extra en/of optioneel kan worden ingediend is beschreven.

Door Skywarn Nederland

Verschijnsel Meldcriteria Optionele extra info bij melding
Dichte mist Melden bij zicht 100 meter of minder. Let op: dit is afwijkend van het officiele criterium voor dichte mist (< 200 meter zicht) Geef schatting van resterend zicht in meters.
Funnelcloud
(Tuba)
Alleen melden als minstens 10% van de afstand wolk – aard/-wateroppervlak gehaald wordt! Pas op: als eronder rotatie aan de grond (of water) wordt waargenomen betreft het een hoos of tornado, zie hieronder! Zo exact mogelijk geschatte zichtrichting en afstand omschrijven en geschatte grootte. Opnieuw melden mocht een funnel een tornado worden (“touchdown”).
Grote hagel en/of hageldek Melden vanaf steengrootte 2 cm en/of een volledig gesloten(!) dek minstens 2cm dik. Omschrijf grootte en vorm (rond, stervormig, etc) van de hagelstenen. Bij een dek geef dikte en of het dek egaal is of plaatselijk samengestroomd (op laaggelegen punt) op.
Hoos/Tornado
Alle hozen die de volledige afstand wolk - aarde (of water) overbruggen. Dus zowel tornado's als andere hozen incl. waterhozen.
Alleen als zodanig melden indien duidelijk bodemcontact waarneembaar, bijvoorbeeld volledig uitgecondenseerd, schade, rondvliegend puin (zie ook funnelcloud). Zo precies mogelijk de zichtrichting , afstand tot waarnemer en geschatte grootte invoeren. Eventuele waargenomen schade noemen.
IJzel / ijsregen
(wordt t.b.v. melden geen verschil in gemaakt)
Alleen melden indien waargenomen tijdens het vallen! Evt. schade (door ongevallen) als schademelding type "winterse neerslag" indienen.
Onweer
In principe niet melden, tenzij in bijzondere gevallen
Alleen melden bij een zeer hoge bliksemfrequentie (bij circa minstens 60 ontladingen per minuut). Telling per 20 seconden is voldoende. Bij schade door blikseminslag een schademelding indienen.
Schade Wanneer schade waargenomen wordt, moet dit direct gemeld worden. Indien het verschijnsel zelf is waargenomen en het criterium daar voor gehaald is dan het verschijnsel melden en de schade in de toelichting meenemen als hierboven beschreven. Vermeld het weersverschijnsel dat de schade heeft veroorzaakt. Evt. extra info: omvang schade, schatting positie en omvang schadegebied. Bij windschade richting waarin de omgevallen/omgeblazen objecten zijn gevallen vermelden.
Zware neerslag / Wolkbreuk Melden bij overstroming en/of vanaf gemeten intensiteit (mm/min) en duur:
• Zwaar: 1-2,5mm > 30 min.
• Zeer zwaar: 2,5-5mm > 8min.
• Extreem: > 5mm meteen melden
En/of zicht 200 meter of minder gedurende de wolkbreuk.
Bij melding op zichtcriterium schatting van resterend zicht vermelden. Alleen grote en/of verkeersbelemmerende overstromingen melden!
Zware sneeuwval Alleen melden bij zicht < 200 meter. Geef schatting van resterend zicht in meters en eventueel de accumulatie in cm van de vers (dus hierbij) gevallen sneeuw.
Zware windstoten
(alle windstoten niet gerelateerd aan een hoos/tornado, dus bij storm, downbursts, in/outflow, stofhozen of gustnado's.
Melden vanaf 90 km/h = 25 m/s Zo mogelijk  windrichting en gemeten/geschatte windsnelheid melden.
Veroorzaakte schade direct (mee-)melden incl. schatting van omvang en de richting waarin de omgevallen/omgeblazen objecten zijn gevallen.
Sluiten