01/03/2024 (niet ingelogd)

Kennisbank

Kennisbank: handleiding voor auteurs, deel 2

Uitgebreide handleiding over opbouw, bedoelde content en gebruik van de Kennisbank voor item-eigenaars, redactieleden en (co-)auteurs. In dit deel de bediening van de diverse schermen en wat de genoemde functies betekenen.

Door Hans Stans

Benodigde gebruiksrechten

Om de Kennisbank te kunnen bewerken moet je zijn ingelogd met een account dat beschikt over werkgroep, auteurs-  of redactierecht (als je dit artikel kan lezen beschik je over voldoende rechten 🙂).

Je kan dan artikelen toevoegen, om bestaande artikelen te kunnen bewerken dien je voor dat specifieke artikel eigenaar (degene die het heeft aangemaakt) of (co-)auteur te zijn. Er is maar een enkel verschil tussen eigenaren en auteurs, een eigenaar kan een auteur verwijderen, maar andersom niet. Redactieleden hebben altijd dezelfde rechten als eigenaren.

Toegang tot de KB-artikelen

De aanbevolen methode is via "Mijn Skywarn", alle artikelen waarop je wijzigrecht hebt worden daar weergegeven, bovendien leidt een keuze je daar direct naar het artikel-hoofdscherm i.t.t. het alternatief hieronder.

Een andere route is via Menu > Training > Kennisbank. Werkt ook, maar er zijn twee nadelen. Na artikelkeuze wordt altijd de meest recent gepubliceerde versie (="document") weergegeven en moet via "Beheren" onderaan worden doorgeklikt.
Ook worden artikelen waarvan nog geen enkele versie is gepubliceerd standaard niet weergegeven. Dit kan wel worden aangezet door het filter te activeren en  optie "Weergave voor auteurs" aan te zetten:

Beide Kennisbank-overzichten beschikken over een knop "Nieuw" waarmee artikelen kunnen worden toegevoegd, laten we daarmee beginnen.

Een artikel toevoegen

Voordat een artikel wordt toegevoegd uiteraard  even controleren of voor het bedoelde onderwerp niet al een artikel bestaat of in de maak is, gebruik hiervoor de auteursweergave via Menu > Training > Kennisbank als hierboven beschreven, dat is de enige manier om alle voorhanden artikelen te zien! Klik knop "Nieuw" en het toevoegscherm verschijnt:

Invoer voor Titel en Toelichting spreken voor zich, waarbij een titel verplicht is. Zorg voor een duidelijke toelichting! Als rubriek is in vrijwel alle gevallen "Website algemeen" aangewezen en dat kan dus zo blijven staan. In andere gevallen graag overleg met de redactie (liefst via het forum).

V.w.b. Weergave:

De achterliggende gedachte is dat je alleen relevante KB-artikelen te zien krijgt, zo is deze handleiding alleen van belang voor degenen met auteursrecht en zal niet worden gezien door waarnemers en andere site-bezoekers.

Fotocollage: als een kleine fotocollage aan het begin van het artikel gewenst is kan hier de gewenste categorie uit de Beeldenbank gekozen worden.  

Tot slot OK klikken om op te slaan of Annuleer om evt. invoer te negeren. Na OK wordt het item opgeslagen en wordt het hoofdscherm van het artikel getoond.

Het Kennisbank-artikel hoofdscherm (= metadata)

Dit scherm verschijnt:

Er zijn twee versies, de eerste hieronder als je wijzigrechten (dus eigenaar/auteur/redactie) hebt, de tweede als je die voor dat artikel nog niet hebt:

De hoofdgegevens (metadata) van het artikel worden weergegeven met onderaan de laatste (tot drie) logregels. De knoppen v.l.n.r.:

Artikelgegevens wijzigen

De zaken op dit scherm zijn besproken onder "een artikel toevoegen". Aandacht voor de "plussen en minnen" bij Auteurs en Rubrieken: klik op een +item (meerdere mogelijk) voegt toe en andersom op een -item verwijdert de daar gekozen rubriek(en) of auteur(s).
Een artikel kan dus tot meerdere rubrieken behoren en meerdere (co-)auteurs hebben!

Vervolgens ...

In het hoofdscherm zagen we onderaan dat er nog geen documenten bekend waren. Werken met de artikel-versies ("documenten") wordt behandeld in deel 3.

Sluiten