29/09/2023 (niet ingelogd)

Kennisbank

Rollen en rechten op de Skywarn website

De Skywarn website kent een aantal rechtenniveau's die bepalen wat je kan doen en - tot op zekere hoogte - wat je kan zien. Een overzicht van de voorhanden rollen, bijbehorende rechten en gebruiksmogelijkheden.

Door Hans Stans

Naast de verschillende waarnemersklassen is aan elke Skywarn account ook een gebruiksrol op de website gekoppeld. Elke rol betekent een set van rechten en gebruiksmogelijkheden. Laten we beginnen met de vier belangrijkste rollen, daarna komen ook nog de minder vaak voorkomende rollen voorbij:

Bezoeker

Dit is elke bezoeker aan de website waarbij niet wordt ingelogd. Alleen de openbare informatie is te zien en sectie "Mijn Skywarn" is niet beschikbaar.
Een speciaal geval is de DEMO-account die alleen wordt gebruikt voor de oefen-meldformulieren en daarvoor automatisch wordt ingelogd op het moment dat je een oefenformulier start.

Waarnemer

Een waarnemer kan op de site of meldformulier inloggen en kan vervolgens meldingen indienen en nieuwsberichten toevoegen aan "Weer in het nieuws". Verder is "Mijn Skywarn" beschikbaar om de eigen gegevens en site-notificaties in te zien, het gebruiksprofiel te wijzigen of het wachtwoord aan te passen.

Auteur

Het auteursrecht wordt toegekend aan waarnemers die lid zijn (geworden) van de Skywarn werkgroep of professioneel als meteoroloog werkzaam zijn (klasse III waarnemers). Auteurs kunnen -  naast de mogelijkheden van hun waarnemer-account - berichten toevoegen aan het Skywarn Nieuws en artikelen toevoegen aan de Kennisbank.
Daarnaast komt het tweede deel van Mijn Skywarn beschikbaar met daarin o.a. meer uitgebreide browsers/filters voor meldingen en nieuwberichten, en het Skywarn forum.

Redactie

Redactieleden zijn auteurs met toegang tot de derde sectie van Mijn Skywarn en kunnen (nieuwe en bestaande) accounts beheren, het forum modereren en nieuwsberichten en Kennisbank artikelen redigeren en publiceren. 

🔔 De redactie(-leden) zorgt/zorgen voor een dagelijkse check op:

Voor beheer- en redactie-activiteiten worden geen hulpdocumenten geplaatst, e.e.a. wordt in onderling overleg gecommuniceerd.

Tot slot de minder vaak voorkomende rollen: 🙂

Data-account

Een speciale account-vorm zonder site-rechten maar van belang voor Skywarndata-afnemers (meteo-organisaties en -sites) die middels deze account webservices kunnen gebruiken en hun contactgegevens kunnen beheren via "Mijn Skywarn". 

Site-beheer

Een beheer-account heeft alle rechten van een redactie-account maar kan daarbovenop onderdelen van, of zelfs de hele, site in-/uitschakelen, database onderhoud uitvoeren en redactie- en beheeraccounts beheren. 

Sluiten